Uzavretie troch oddelení popradskej nemocnice je už nezvratné

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa rozhodla s účinnosťou od 1. júla tohto roka nezazmluvniť viacero oddelení a. s. Nemocnica Poprad. Riaditeľ nemocničného úseku liečebno-preventívnej starostlivosti Dušan Suchý TASR informoval, že zmluva medzi VšZP a popradskou nemocnicou o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je ešte v pripomienkovom konaní, ale uzavretie kožného, očného a infekčného oddelenia je k dnešnému dňu už definitívne.

"V kontexte predloženého návrhu zmluvy na obdobie od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 dochádza k uzavretiu očného oddelenia, v rámci ktorého dochádza k ukončeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti s náhradou v rozsahu jednodňovej zdravotnej starostlivosti," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke popradskej nemocnice. Ako ďalej informuje tlačová správa, k dnešnému dňu dochádza aj k uzavretiu kožného oddelenia. V rámci neho sa navrhlo ukončenie ústavnej zdravotnej starostlivosti s náhradou vo forme denného stacionára. "Sú tu ešte určité procesy, ktoré znamenajú, že bude reálne fungovať s časovým oneskorením. Vypisujú sa napríklad žiadosti na poisťovne na schvaľovanie či zaradzovanie pacientov," vysvetlil Suchý s tým, že infekčné oddelenie zrušili k dnešnému dňu bez náhrady.

Pacientom sa po uzavretí oddelení popradskej nemocnice ponúkajú ako alternatíva vzdialenejšie zdravotnícke zariadenia. "Najbližší poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej pohotovostnej starostlivosti v uvedených odbornostiach - infektológia, očné, kožné, sú nemocnice: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica a Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov," píše sa v stanovisku a. s. Nemocnica Poprad. Zdravotnícke zariadenie tvrdí, že "uzavretie očného, kožného a infekčného oddelenia nemá žiadny dopad na fungovanie odborných ambulancií v týchto odbornostiach". V rámci nich však nebude zabezpečená ústavná pohotovostná služba. Podľa Suchého nebudú mať všetky tieto opatrenia za následok prepúšťanie zamestnancov. "Žiadny človek nepríde o prácu, personál bol presúvaný na iné oddelenia nemocnice."

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: