korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Z. Trebuľa píše ministrovi Uhliarikovi, nesúhlasí so škrtaním 13 oddelení

Košický samosprávny kraj (KSK) nesúhlasí s rušením 13 oddelení v nemocniciach pod svojou správou, na ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika sa preto listom obrátil predseda KSK Zdenko Trebuľa.

"Zánik takého množstva oddelení v kraji by mal mimoriadne negatívny vplyv na obyvateľov, najmä na ľudí, ktorí zdravotnú starostlivosť potrebujú najviac. Nedokážem sa s takýmto návrhom stotožniť," píše ministrovi. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) plánuje nezazmluvniť 13 oddelení v troch nemocniciach pod správou KSK - Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a.s. a Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s..

"Nájsť vhodné riešenie nie je jednoduché, napriek tomu nevidím striktné a rýchle organizačné zmeny týkajúce sa zániku oddelení v zdravotníckych zariadeniach ako jediné východisko," uviedol ďalej Trebuľa. Zrušenie infekčného oddelenia v michalovskej nemocnici, "v oblasti s vysokou migráciou obyvateľstva, pravidelne sa opakujúcimi povodňami, častým výskytom salmonelózy, akútnej vírusovej hepatitídy typu A, vírusového zápalu mozgových blán a tuberkulózy," znamená podľa Trebuľu reálne nebezpečenstvo oneskorenej realizácie opatrení na ochranu a podporu zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance. V Michalovciach má byť tiež nezazmluvnené ORL, očné a kožné oddelenie. Zhorší sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti, pacienti s vážnymi stavmi budú prevezení až do Košíc, argumentuje Trebuľa. Skončiť tam má aj doliečovacie oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých. "V súvislosti s nepriaznivým demografickým vývojom a starnutím populácie je to nelogické riešenie."

V trebišovskej nemocnici má dôjsť takisto k zrušeniu ORL, očného a kožného oddelenia. "Spádová oblasť nemocnice patrí medzi jeden z najchudobnejších regiónov KSK, preto je otázne znášanie finančnej záťaže na dopravu pacientov a najmä spolupráca pacientov, ktorí sú veľmi často zo sociálne slabších skupín," upozorňuje šéf KSK. Rožňavská nemocnica je zase podľa neho jediná, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť v mimoriadne náročnom teréne gemerskej oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti a sociálne slabšími skupinami ľudí. Tam sa má rušiť traumatologické oddelenie. Najbližšia klinika je však vzdialená vyše 70 km. "Zachovanie geriatrického oddelenia je nevyhnutné z dôvodu starnutia populácie a nepriaznivého demografického vývoja. Ortopedické oddelenie bolo zriadené v roku 2006 s takmer nadštandardným vybavením," bráni ďalej rožňavskú nemocnicu šéf KSK. Doplnil, že okrem bežných operácií robia v Rožňave aj náročné endoprotetické výkony s pomerne krátkou čakacou lehotou a vysokou spokojnosťou pacientov.

"Predstavitelia miestnych samospráv, ako aj manažmenty nemocníc a tiež vyšších územných celkov podľa KSK doposiaľ neboli oboznámené s návrhmi zmlúv zo strany VšZP, rovnako absentuje aj vyjadrenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou," informovala ďalej TASR hovorkyňa Úradu KSK Soňa Jakešová. KSK je zriaďovateľom spolu štyroch nemocníc – okrem troch, kde sa majú nezazmluviť oddelenia, aj Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: