Koľko peňazí bude treba na oddlžovanie nemocníc, bude známe v auguste

Aký objem finančných prostriedkov bude potrebných na oddlžovanie štátnych nemocníc pred ich transformáciou na akciové spoločnosti by malo byť známe v polovici augusta. Dovtedy by mal štátny Ústav súdneho inžinierstva v Žiline pripraviť odhad záväzkov nemocníc ku koncu roka. Zdravotnícke zariadenia mali na konci prvého kvartálu 2011 záväzky po lehote splatnosti vo výške 240 miliónov eur, rovnaký bol aj objem záväzkov v lehote splatnosti. Na tlačovej besede o tom dnes informovali šéfovia rezortu zdravotníctva a financií Ivan Uhliarik a Ivan Mikloš.

Ako ozrejmil šéf rezortu financií, prostriedky potrebné na oddlženie by mali pochádzať zo štátnych finančných aktív, teda napríklad z úspor z dividend, predaja majetku či privatizácie. Oddlžovanie vo forme finančného transferu má byť povolenou štátnou pomocou. Prostriedky by nemocnice mali získať krátko pred zmenou na akciovky, pôjdu však na špeciálny účet v štátnej pokladnici a budú podliehať špeciálnemu režimu, aby sa zabezpečilo, že sa využijú na určený účel.

Mikloš pripustil, že na oddlžovanie sa vynaloží viac prostriedkov, ako sa pôvodne predpokladalo, ako aj to, že objem zdrojov bude nižší ako celkové pohľadávky veriteľov. Avizoval, že oddlžovanie sa bude robiť podľa jasných pravidiel a bude o ňom rozhodovať spoločná komisia oboch rezortov. "Nebudeme rokovať so špekulantmi," vyhlásil Mikloš. Prioritne sa preto bude rokovať s primárnymi veriteľmi. Minister Uhliarik naznačil, že niektorí veritelia už svoje pohľadávky odpredali tretím stranám.

"Situácia v zdravotníctve je zlá a chceme, aby sa zlepšila," konštatoval Mikloš s tým, že preto sa robia opatrenia ako transformácia, reforma liekovej politiky či optimalizácie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. "Iné reálne riešenie neexistuje, aj keby sme mali peniaze, ktoré nemáme, aj tak by nalievanie peňazí nebolo riešením, ak neurobíme poriadok a nezmeníme pravidlá," zdôraznil. Podľa neho ak by sa reforma v zdravotníctve urobila už skôr, bolo by v lepšom stave.

K efektívnejšiemu fungovaniu nemocníc prispeje podľa Uhliarika napríklad to, že budú musieť viesť prehľadné účtovníctvo, raz ročne si nechať urobiť nezávislý audit či pripravovať si ekonomický plán svojho fungovania. "Toto dnes nemocnice ako príspevkové organizácie nemusia robiť," poznamenal s tým, že manažmenty nemocníc sa tak nemuseli zaujímať o efektívne fungovanie, v dôsledku čoho sa zariadenia zadlžovali a podpisovali aj nevýhodné zmluvy. Podotkol, že nikto nechce, aby nemocnice za každú cenu vytvárali zisk, ale aby hospodárili vyrovnane a nevytvárali za každú cenu dlhy. Od transformácie si okrem toho sľubuje aj rast platov zdravotníkov a zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Nemocnice by sa mali podľa návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach účinnej od apríla transformovať do konca tohto roka. V odôvodnených prípadoch by sa tento termín mohol posunúť o pol roka. Pred týmto krokom by sa malo realizovať oddlženie. Nemocnice sa už v minulosti oddlžovali dvakrát, prvýkrát za vlády Mikuláša Dzurindu prostredníctvom spoločnosti Veriteľ. Na tento účel sa vtedy využilo asi 664 miliónov eur. Oddlžoval aj kabinet Roberta Fica, nemocniciam poskytol 130,2 milióna eur, ktoré budú musieť do 15 rokov vrátiť s dvojročným odkladom splátok. Za kľúčový faktor, ktorý prispeje k splácaniu záväzkov štátnych nemocníc, považuje rezort zdravotníctva ich zásadnú racionalizáciu. Vláda preto v polovici apríla odobrila opatrenia navrhnuté ministerstvom, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu situácie. Medzi tie patrí optimalizácia lôžok, komplexná reštrukturalizácia štátnych príspevkových organizácií, zavedenie platby za diagnózu, reforma liekovej politiky a opatrenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne napríklad v oblasti výberu poistného.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: