VšZP sa dohodla so Zdravitou na nových zmluvách

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a. s., sa dohodla na nových zmluvách so Zdravitou, o. z., ktorá má viac ako 2500 ambulancií. Platnosť doterajších zmlúv sa skončila 30. júna 2011. Členovia Zdravity teda kontinuálne pokračujú v zmluvnej spolupráci s VšZP. Nové zmluvy sú výsledkom otvorených a konštruktívnych rokovaní, rešpektujúcich objem disponibilných zdrojov v rezorte.

Súčasťou nových zmluvných podmienok je aj motivačný mechanizmus, ktorý vytvára priestor pre zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a získanie dodatočných zdrojov pre poskytovateľov. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri odhaľovaní neefektívnosti, napríklad vo farmakoterapii, a na potrebe stabilizácie nákladov na lieky a laboratórne vyšetrenia.

Na kvalitatívne vyššiu úroveň sa dostáva aj komunikácia medzi poskytovateľmi a zdravotnou poisťovňou, založená na pravidelnom stretávaní na regionálnej úrovni a vzájomnej výmene informácií. V rámci zmluvnej spolupráce obe strany deklarovali záujem hľadať aj nové formy podpory prevencie, ktorá môže zdravotníctvu ušetriť značné finančné prostriedky. Jedným z takýchto projektov môže byť napríklad Národný program ochorení srdca a ciev, zameraný na starostlivosť o kardiovaskulárnych pacientov, keďže na Slovensku sú choroby srdca a ciev najčastejšou príčinou úmrtia. Nové zmluvy VšZP so Zdravitou budú platiť do 30. júna 2012.

TASR informovala hovorkyňa VšZP Petra Balážová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: