Glaukóm - zelený zákal

Glaukóm - zelený zákal
Zdroj: bigstockphoto.com

Nie, nejde o zelenú farbu očí, ale o zákerné ochorenie glaukóm (zelený zákal). Glaukóm je chronické, progresívne ochorenie zrakového nervu, ktoré pri neskorej diagnóze a nedostatočnej liečbe vedie k ťažkému poškodeniu zraku, až k slepote. Najčastejšie sa vyskytuje tzv. primárny chronický glaukóm. Neobyčajná zákernosť tohto ochorenia spočíva v tom, že dlho nespôsobuje žiadne ťažkosti. Ak sa nezistí viac menej náhodne, pri preventívnej prehliadke, a pacient príde k lekárovi s tým že horšie vidí, je už na efektívnu liečbu neskoro.

Príčinu tohto typu glaukómu stále ešte presne nepoznáme. Vieme, že je geneticky podmienený a poznáme viaceré rizikové faktory, z ktorých je najvýznamnejší vysoký očný tlak. Je to zároveň jediný faktor, ktorý vieme terapeuticky ovplyvniť.

Preto je medikamentózna liečba glaukómu orientovaná hlavne na znižovanie očného tlaku.

Medikamentózna liečba glaukómu

Cieľom liečby je zabrániť progresii poškodenia zrakových funkcií a zachovať kvalitu života pacienta. Aplikuje sa vo forme očných kvapiek. Keďže liečba glaukómu je dlhodobá, dá sa povedať celoživotná, snažíme sa vybrať taký liek, ktorý má pri maximálnej účinnosti čo najmenšie nežiaduce účinky. V liečbe uprednostňujeme lieky, ktorých aplikácia nie je častejšia ako 1 až 2-krát denne. Pri častejšom dávkovaní pacient pokyny lekára často nedodrží. Očné kvapky sa niekedy používajú v kombinácii s tabletkami. Tieto majú obyčajne len podporný charakter.

V posledných rokoch pribudlo veľa nových prípravkov, ktoré efektívne znižujú očný tlak a chránia zrak pacienta.

Pri výbere lieku sa lekár riadi:

  • štádiom glaukómového ochorenia. Čím je ochorenie pokročilejšie, tým silnejšia musí byť liečba. Pri novozistenom, nie veľmi pokročilom glaukóme sa liečba zahajuje očnými kvapkami, ktoré obsahujú ako účinnú látku jeden liek. Ak nedôjde k efektívnemu zníženiu očného tlaku, máme k dispozícii tzv. fixné kombinácie – očné kvapky, ktoré obsahujú dva účinné antiglaukomatózne lieky. Je to veľká výhoda oproti minulosti, lebo pacient si liek kvapká do očí len jedenkrát denne. Takto sa výrazne zníži výskyt nežiaducich účinkov, neovplyvňuje sa kvalita života pacienta s glaukómom a tiež sa znížia náklady na liečbu.
  • celkovým zdravotným stavom pacienta. Treba si uvedomiť, že jedna kvapka lieku aplikovaného do oka môže mať nežiaduce účinky rovnako veľké, ako jedna tabletka. Niektoré očné kvapky (napríklad patriace do skupiny beta blokátorov) sa nedajú použiť u pacientov s prieduškovou astmou, alebo niektorými srdcovými ochoreniami. Preto pacient pred nasadením antiglaukomatóznej liečby, ale aj počas nej, musí informovať svojho oftalmológa o svojom zdravotnom stave, liečbe a o každej zmene. Niekedy oftalmológ rozhodne o výbere lieku sám, v niektorých prípadoch konzultuje internistu, diabetológa, prípadne iných špecialistov.
  • vekom pacienta a jeho spoluprácou pri liečbe. Ak nie je predpoklad, že pacient bude v liečbe dodržiavať pokyny lekára je výhodnejšie zvoliť iný postup (liečbu laserom alebo v krajnom prípade operačný výkon).

Pacient s glaukómom si musí uvedomiť, že kontroly u oftalmológa neabsolvuje len kvôli predpisovaniu očných kvapiek. Pri každej návšteve lekár glaukomatika vyšetrí a v prípade potreby rozhodne o zmene liečby.

Autor článku: MUDr. Silvia Koutunová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: