ANS: Štát pri príprave tranformácie zvýhodňuje svoje nemocnice

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) má obavy z príprav ministerstva zdravotníctva na oddlženie nemocníc. Štát podľa nej v príprave transformácie nemocníc na akciové spoločnosti výrazne zvýhodňuje štátne subjekty. TASR informoval Miroslav Valaštík z Kancelárie ANS.

ANS konštatuje, že dlhy nemocníc iných zriaďovateľov vznikajú z rovnakého dôvodu, ako u štátnych a to pre finančne poddimenzovaný spôsob prerozdeľovania finančných zdrojov zo strany zdravotných poisťovní. Nemocnice iných zriaďovateľov pritom realizovali ekonomizáciu svojej činnosti, tvrdí ANS. Dodáva, že kroky vlády SR, ktoré smerujú k prechodu od netransparentnej individuálnej ceny za hospitalizáciu k systému platieb za diagnózu (DRG) v rovnakej výške pre všetkých poskytovateľov podporuje. Upozorňuje, že je potrebné, aby sa už pri transformácii nemocníc vytvorili rovnaké šance pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

"Pacientov nemôžeme deliť na kategórie štátni a tí ostatní. Občania iných regiónov pritom využívajú zdravotnú starostlivosť koncových nemocníc len ojedinele. Z celkových výkonov týchto nemocníc predstavuje len 40 percent výkonov charakterizujúcich výkony koncovej nemocnice. Bežnú zdravotnú starostlivosť využívajú občania v spádových nemocniciach," píše asociácia v stanovisku. Ak sa nevykoná komplexné oddlženie zdravotníckych zariadení, podľa ANS štát umelo a zámerne vytvorí situáciu, v ktorej sa časť poskytovateľov okamžite ocitne v rukách exekútorov a bude zlikvidovaná.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: