Riaditeľmi najlepších nemocníc sú lekári

Nový výskum toho, čo vlastne robí dobrú nemocnicu, ukázal, že hlavou výkonnostne špičkových zariadení typicky býva lekár, nie manažér.

V článku, ktorý vyjde v časopise Social Science and Medicine, to oznámila Amanda Goodallová z Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) v Bonne (Nemecko). Jej záver je v rozpore s moderným trendom v západných krajinách, podľa ktorého majú nemocnice viesť manažéri so všeobecnou prípravou, bez medicínskej kvalifikácie. Tento trend spochybnila minimálne jedna seriózna odborná správa (Darzi Report), ktorá bola zverejnená v Británii. Jej vypracovanie zadala tamojšia vrcholová národná zdravotnícka inštitúcia. Až dosiaľ to však nepodopreli zreteľné dôkazy.

Goodallová zhromaždila podrobné údaje o profesionálnom zázemí a osobnej histórii riaditeľov 300 z najpoprednejších nemocníc v USA. Následne sa zamerala konkrétne na výkonnosť tej-ktorej nemocnice v oblastiach liečby rakovinových ochorení, ochorení tráviacej sústavy a v srdcovej chirurgii. Zistila, že keď nemocnicu vedie lekár, ukazovatele jej kvality sú v každej z týchto špecializácií približne o 25 percent vyššie, než aké dosahuje priemerná nemocnica.

"Počas niekoľkých posledných desaťročí prejavovali správne rady nemocníc čoraz silnejší sklon vymenúvať za generálnych riaditeľov manažérov. Tieto poznatky vytyčujú nad týmto sklonom isté varovné znamenia," povedala Goodallová. Samotnú ju prekvapilo, aký výrazný je pozorovaný vzor. "Vyzerá to, že pri starodávnych zvyklostiach, že šéfovať musí lekár - čo je myšlienka, ktorá aktuálne vo svete vyšla z módy -, sa napokon ukáže, že boli po celý čas pravdivé," doplnila. Použila však iba údaje z roku 2009, čo je v zásade "momentka". Preto upozorňuje, že jej záver treba overiť sledovaním vzorky nemocníc v dlhšom časovom rozpätí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: