Na pomoc mentálne postihnutým sa vyzbieralo vlani viac ako 2 milióny Sk

Vo verejnej finančnej zbierke na integráciu ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti sa podarilo vlani vyzbierať presne 2 126 751 korún. Tieto peniaze sa použijú na rehabilitačné, kompenzačné a vzdelávacie pomôcky, rekondično-rehabilitačné pobyty, zorganizovanie voľnočasových a vzdelávacích aktivít. Partnermi projektu boli spoločnosť Tesco Stores a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR. Šesť zbierok sa konalo v mesiacoch máj až október. Do zbierky sa zapojili aj štyri stredné školy a dve iné neziskové organizácie. ZPMP je združením s celoslovenskou pôsobnosťou, zastrešuje 54 miestnych združení a 10 tisíc členov po celom Slovensku. Snahou združenia je, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva, aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov a boli akceptovaní takí, akí sú. TASR poskytla informácie koordinátorka projektu Jana Brnová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: