Starajte sa o oči

Starajte sa o oči
Zdroj: bigstockphoto.com

Najmenej tretina ľudí pred 40. rokom života má nejaký problém so zrakom. Po štyridsiatke postupne potrebuje okuliare na čítanie 90 percent populácie. Máte problémy s tým, že odťahujete pri čítaní noviny či knihy stále ďalej od očí, alebo nedovidíte na písmená televíznej obrazovky?

Pri takomto zlom videní či pri problémoch s očami by ste si mali nájsť čas navštíviť očného lekára. Prieskumy ukazujú, že deviatim z desiatich ľudí sa v tomto veku začína zhoršovať zrak. Mnohým problémom s očami nezabránite, ale môžete včas postrehnúť výstražné príznaky. Troma najčastejšími chorobami oka, ktoré najviac ohrozujú zrak, sú sivý zákal, zelený zákal a vekom podmienená degenerácia makuly - žltej škvrny sietnice (VPDM).

Pokiaľ v poslednej dobe horšie vidíte, vidíte malé mihotajúce sa mušky, alebo pokrivené čiary, nemali by ste návštevu očného lekára odkladať. Očné ambulancie sú zamerané na diagnostiku a terapiu širokého spektra ochorení oka, či už v detskom alebo dospelom veku.

Choďte na kompletné vyšetrenie

Na kompletné očné vyšetrenie prichádza zvyčajne pacient, ktorý má určité ťažkosti, ale sa dostaví na bežnú preventívnu prehliadku a nepociťuje žiadne zdravotné problémy. Cieľom vyšetrenia je stanoviť diagnózu a v prípade potreby určiť aj liečbu. „Pozostáva z vyšetrenia zrakovej ostrosti a určenia tzv. refrakcie. V podstate ide o zistenie, či pacient vidí normálne, alebo je krátkozraký, ďalekozraký, či má astigmatizmus, alebo potrebuje korekciu nablízko vyplývajúcu z veku. V prípade potreby dioptrickej korekcie je súčasťou vyšetrenia aj predpis. Ďalším vyšetrením je vyšetrenie vnútroočného tlaku (na potvrdenie alebo vyvrátenie glaukómu, čiže zeleného zákalu), potom vyšetrenie farebného videnia. V prípade potreby aj vyšetrenie na overenie dostatočnej produkcie sĺz, vyšetrenie ultrazvukom, či zhotovenie rohovkovej mapy,“ hovorí MUDr. František Veselý, primár Centra mikrochirurgie oka (CMO) v Bratislave.

Ďalšou fázou podľa primára Veselého je vyšetrenie tzv. predného segmentu oka na štrbinovej lampe. „Týmto vyšetrením sa dajú diagnostikovať ochorenia mihalníc, očnej spojovky, rohovky, dúhovky, riasnatého telieska a šošovky. V ďalšej fáze vyšetrovania sa pacientovi rozšíri zrenička, a to umožní vyšetrenie sklovca a očného pozadia, čiže sietnice a zrakového nervu. Výsledkom vyšetrenia je spravidla stanovenie diagnózy a doporučenie liečby.“

Najčastejšie trpíme na sivý zákal

Podľa vyjadrení MUDr. Františka Veselého, najrozšírenejšou chorobou očí nielen na Slovensku, ale aj na svete, je sivý zákal (katarakta). Ide o ochorenie, ktoré postihuje zväčša starších ľudí, nad 50 rokov. Táto porucha zraku však nemusí byť len súčasťou procesu starnutia, môže postihnúť aj ľudí po štyridsiatke. Jednoducho povedané, ide o „skalenie" šošovky. „Medzi hlavné príznaky sivého zákalu patrí zahmlené videnie, pacient pociťuje zmenu vo vnímaní farieb, môže sa zhoršiť videnie do diaľky po prechodnom zlepšení videnia na blízko (čítajú bez okuliarov).“ Neexistujú žiadne lieky, kvapky, diéty či cvičenie. Jedinou možnosťou je operácia – odstránenie skalenej šošovky a jej náhrada novou, umelou šošovkou. Treba však sledovať každé oko zvlášť, lebo sa môže stať, že vidíte iba jedným okom a neuvedomujete si, že druhým okom nevidíte. Už dávno neplatí, že zákal musí „dozrieť". Naopak, čím skôr sa operuje, tým je riziko komplikácií menšie.

Najnepríjemnejší je syndróm suchého oka

Najnepríjemnejšou chorobou, ktorou trpíme je podľa slov primára Veselého tzv. syndróm suchého oka. Možno ste už mali ten pocit, keď vás z ničoho nič začali páliť oči, cítili ste v nich akoby cudzie teliesko, tlak, suchosť a častejšie ste žmurkali. Tak práve takéto príznaky sprevádzajú práve už spomínaný sydróm. „Je to chronické ochorenie, v poslednej dobe veľmi rozšírené, ktoré znepríjemňuje človeku život. V súčasnosti existuje viac liečebných možností, ktoré zmierňujú ťažkosti a umožňujú predchádzať vzniku komplikácií. Subjektívne ťažkosti sa zhoršujú v klimatizovaných priestoroch, so suchým alebo znečisteným ovzduším, alebo aj pri uprenom pohľade na monitor počítača. Obmezí sa tak pohyb viečok a slzný film sa nedostatočne distribuuje po povrchu očnej gule,“ dodáva MUDr. Veselý. Ako ďalej poznamenáva, v prípade ťažkostí je vhodné použiť napríklad tzv. umelé slzy, ktoré si treba kvapkať do očí.

Žltá škvrna súvisí so starnutím

Najväčšie zdravotné problémy so zrakom nám robí vekom podmienená degenerácia žltej škvrny. Možno si aj vy pamätáte starú radu, že máte jesť veľa mrkvy, aby ste dobre videli? Antioxidačné živiny, nachádzajúce sa v mnohých rastlinných potravinách, v červenom a žltom ovocí či zelenine, alebo v rybích olejoch často pomáhajú pri prevencii problémov s videním, spojených so starnutím. Rôzne štúdie naznačujú, že pre zdravé oči je veľmi dôležitý dostatočný príjem niektorých vitamínov, minerálnych látok a karotenoidov. Neobávajte sa ich preto prijímať, či už v surovom stave, ale aj ako prípravok z lekárne. Dobré oči vám za to stoja a s pribúdajúcim vekom sa o ne treba starať čoraz viac. „Degenerácia žltej škvrny je chronické progresívne ochorenie, ktoré vzniká v strednej časti sietnice, keď sa tkanivo v žltej škvrne znehodnotí. Žltá škvrna má veľkosť špendlíkovej hlavičky a je zodpovedná za to, čo vidíte priamo pred sebou a jeho ostrosť. Pri tomto ochorení je centrálne videnie rozmazané, rovné čiary sa stávajú vlnitými a farby ťažko rozoznateľnými. Ide o bezbolestnú stratu zraku, do veľkej miery neliečiteľnú, preto treba dbať najmä na prevenciu,“ konštatuje MUDr. Veselý. Toto ochorenie vzniká podľa výskumov najmä dlhodobým vystavovaním sa slnečnému svetlu, hoci jeho presná príčina zatiaľ nie je veľmi známa. „Ochorenie nastupuje vo veku okolo 60-7O rokov a koniec je relatívne smutný. Pacientovi vypadáva prostriedok zorného poľa,“ objasňuje primár.

Najrozšírenejšie očné chyby

V súčasnosti trpí veľa ľudí nejakou očnou chybou (refrakčnou chybou) – medzi najrozšírenejšie patrí krátkozrakosť, ďalekozrakost a astigmatismus. „Ľuďom postihnutým krátkozrakosťou čítanie alebo práca do blízka nerobia problémy. Do diaľky však vidia zle, keďže len po znížení optickej sily oka môžu získať lepší obraz na sietnici. Ťažkosti s krátkozrakosťou sa objavujú zavčasu už v prvých ročníkoch školy, napríklad pri odpisovaní, alebo čítaní z tabule. Preto sa takýto začiatok krátkozrakosti označuje aj ako školská krátkozrakosť. Hoci nesúvisí priamo so začiatkom školskej dochádzky, ale zvýšené požiadavky na zrak sa objavia práve v škole,“ objasňuje MUDr. František Veselý. Krátkozrakosť ako refrakčnú chybu možno najmä v mladom veku korigovať optickým sklom (konkávne alebo mínus sklá) alebo kontaktnými šošovkami.

Ďalekozrakosť sa podľa MUDr. Františka Veselého prejavuje tým, že vzdialené objekty vidíte bez problémov, ale máte problém zaostriť na bližšie predmety. Odborne sa nazýva tiež hypermetropia a hyperopia. Spôsobuje, že musíte vyvíjať zvýšené úsilie na zaostrenie na bližšie predmety. Deti, ktoré sú ďalekozraké, môžu mať problémy pri čítaní. Zriedka je ďalekozrakosť zistená pri školských prehliadkach, ktoré väčšinou sa testuje iba schopnosť vidieť vzdialenejšie objekty. Na zistenie je nutné skontrolovať videnie na blízko i do diaľky.

Ďalšou očnou vadou, ktorá trápi pacientov je astigmatismus. Je očná vada spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky. Toto zakrivenie sa líši v jednotlivých osách a obraz na sietnici je potom neostrý a deformovaný. „Vzniká väčšinou už v detstve a to v kombinácii s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Astigmatismus teda zhoršuje videnie do diaľky i na blízko," upresňuje Veselý. Akými spôsobmi teda možno refrakčné chyby korigovať? Najmä v mladom veku je to možné optickým sklom alebo kontaktnými šošovkami. Medzi najčastejšie operačné zákroky na očiach na celom svete patria operácie excimerovým laserom, ktoré ponúkajú nový život bez okuliarov. Ďalšou možnosťou je implantácia negatívnej vnútroočnej šošovky a akomodatívnej šošovky (schopnosť vidieť do blízka i do diaľky).

Autor článku: Zuzana Voštenáková, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: