Oddelenia, ktoré mala nemocnicav Partizánskom stratiť, chce investor zachovať

Od začiatku septembra by mal do Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom vstúpiť nový investor – akciová spoločnosť Svet zdravia. Tri oddelenia, ktoré mala nemocnica stratiť potom, čo ich Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nezazmluvnila, chce prevádzkovať aj naďalej.

"Naša spoločnosť ako vstupujúci strategický partner mesta do nemocnice nie je stotožnená so stratou možnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť na oddeleniach, ako je gynekologicko-pôrodnícke, detské a novorodenecké," uviedol Norbert Schellong, generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia. Slovenská legislatíva podľa jeho slov definuje pôrod a súvisiacu zdravotnú starostlivosť ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ukladá zdravotnej poisťovni povinnosť takúto zdravotnú starostlivosť preplatiť. "Hodláme tieto oddelenia bez straty prevádzkovať v súčasnom režime a v súčasnej šírke," dodal v tejto súvislosti.

V súčasnej dobe prevádzkuje spoločnosť Svet zdravia na Slovensku päť zdravotníckych zariadení. Po vybavení potrebných formalít bude zmluva o prenájme nemocnice v Partizánskom podpísaná na 20 rokov. Spoločnosť bude za prenájom nemocnice platiť ročne 100.000 eur s tým, že 90.000 eur bude dávať do investícií v rámci nemocnice, 10.000 eur bude platiť mestu.

Spoločnosť už podľa slov jej riaditeľa mapuje situáciu v nemocnici. "Máme určitú predstavu o investičných potrebách nemocnice, vyžadujú si však hlbšiu analýzu a audit, ktorému sa budeme venovať ihneď po vstupe do zdravotníckeho zariadenia," dodal Schellong. Už dnes je však podľa jeho slov nutné vymeniť napríklad kolonoskop. V nemocnici v súčasnosti pracuje viac ako 300 zamestnancov, podľa jej riaditeľa Gabriela Krbúšika by zamestnanosť nemala byť ohrozená. Naopak, pripustil, že bude potrebné prijať nových zamestnancov, keďže bude do širšej sféry rozvinutá jednodňová starostlivosť. To, že je personálny stav vo viacerých pracoviskách nemocnice poddimenzovaný, skonštatovala vo svojej správe podľa Krbúšika aj VšZP.

Podľa pôvodnej dohody sa mali v nemocnici rušiť len tri oddelenia, a to doliečovacie, krčné a urologické. "Potom prišla prekvapivá správa, podľa ktorej malo byť zrušené aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, detské a novorodenecké oddelenie. Záujem nového prenajímateľa naďalej prevádzkovať tieto tri oddelenia, samozrejme, vítame," dodal Krbúšik. Avizované kroky VšZP zdvihli v Partizánskom vlnu nevôle nielen v radoch vedenia mesta a nemocnice, ale aj obyvateľov. Okrem otvoreného listu ministrovi zdravotníctva a petície iniciovalo mesto aj pokojnú demonštráciu pred ministerstvom zdravotníctva v Bratislave. Rozhodnutie investora zachovať spomínané tri oddelenia preto víta aj primátor mesta Jozef Božik. "Kvalita a dostupnosť zdravotníckych služieb pre občanov regiónu Partizánske bude zachovaná," dodal.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: