Moderné metódy v ambulantnej diagnostike glaukómu

Moderné metódy v ambulantnej diagnostike glaukómu
Zdroj: bigstockphoto.com

Viac ako polovica pacientov s glaukómom sa začína liečiť neskoro a na druhej strane, hlavne v rozvinutých krajinách, sa ukazuje, že veľa ľudí sa lieči zbytočne. O najnovších možnostiach prístrojovej diagnostiky nám viac porozprávala MUDr. Silvia Koutunová z neštátnej oftalmologickej ambulancie v Bratislave. 

V očnej ambulancii sa robia všetky bežné vyšetrenia očných ochorení a očných príznakov celkových ochorení, ako je vyšetrovanie a korekcia všetých typov zrakových vád, preventívne oftalmologické prehliadky, vyšetrenia očného pozadia pri diabete, vysokom krvnom tlaku a pri rôznych iných ochoreniach, ako aj diagnostika glaukómu.

Zákernosť ochorenia bez príznakov

Existuje viac typov glaukómového ochorenia. Najhorší je tzv. primárny chronický glaukóm, ktorý dlho nespôsobuje pacientovi žiadne ťažkosti. Niekedy sa môžu objavovať bolesti hlavy, pocit tlaku za očami alebo iba pocit „unavených očí”. Keď si pacient začne uvedomovať, že má výpadky v zornom poli, alebo výrazné zhoršenie zrakovej ostrosti niektorého oka, je už na efektívna liečba nemožná. Vo vyšších vekových skupinách výskyt glaukómového ochorenia stúpa, vyskytuje sa však v každom veku. Existuje vrodený glaukóm, glaukóm postihujúci deti aj mladých ľudí – tzv. detský a juvenilný glaukóm. Často bývajú postihnutí ľudia aj v produktívnom veku, ktorí ignorujú ťažkosti a na očné vyšetrenie prichádzajú s glaukómom v pokročilom štádiu.

Menej častá a menej zákerná forma zeleného zákalu sa prejavuje záchvatmi náhlej bolesti postihnutého oka, aj celej polovice hlavy, či prudkým zhoršením videnia. Záchvat pripomína migrénový záchvat.Veľkou výhodou je, že bolesť a prudký pokles videnia privedú pacienta veľmi rýchlo k oftalmológovi. Na rozdiel od chronickej formy glaukómu, kde liečime konzervatívne (očnými kvapkami), pri záchvatovitej forme je liečbou prvej voľby laserový alebo chirurgický výkon.

Diagnostika glaukómu

Diagnostikovať glaukóm v pokročilom štádiu nie je problémom. Skúsený oftalmológ ho spozná doslova na prvý pohľad. V tejto fáze je už len malá šanca na úspešnú liečbu. Trendom je diagnostikovať ochorenie v štádiu, kedy ešte nie sú prítomné poškodenia zrakových funkcií.

Na základe štandardného očného vyšetrenia, ktoré pozostáva z vyšetrenia zrakovej ostrosti, zrakovej vady, z vyšetrenia predného očného segmentu, očného pozadia a zmerania očného tlaku, môžeme vysloviť len podozrenie na začínajúci glaukóm. Dôležité je počítačové vyšetrenie zorného poľa, kde cielene hľadáme defekty charakteristické pre poškodenie glaukómom.

Možnosti ambulantnej diagnostiky

Laserové zobrazovacie techniky v poslednom desaťročí významne obohatili naše diagnostické možnosti. Do tejto generácie patrí aj prístroj, ktorý používam v mojej ambulancii. Laserový prístroj GDX – VCC patrí medzi najmodernejšie a vo svete najčastejšie používané prístroje na včasnú diagnostiku glaukómu. Pracuje na princípe laserovej polarimetrie. Dokáže zaznamenať a presne vyhodnotiť zmeny vo vrstve nervových vlákien sietnice. Toto je prvé miesto glaukómového poškodenia a môže sa objaviť o niekoľko rokov skôr, ako sa ochorenie klinicky prejaví poškodením zrakových funkcií. Vyšetrenie na prístroji je rýchle, pacienta žiadnym spôsobom nezaťažuje, dokonca netreba ani aplikovať kvapky na rozšírenie zreníc. Samotné vyšetrenie trvá niekoľko minút. Na základe výsledku, ktorý máme k dispozícii hneď, vieme rozhodnúť, či pacienta s podozrením na glaukóm treba liečiť. Druhú skupinu pacientov, kde má vyšetrenie veľký význam, tvoria už liečení glaukomatici. Tu na základe opakovaných vyšetrení na GDX vieme monitorovať úspešnosť, alebo neúspešnosť liečby.

Autor článku: MUDr. Silvia Koutunová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: