Bezbariérová bezpečná prevádzka priemyselných robotov

Nový projekčný a kamerový systém umožní minimálne rizikovú súčinnosť pracovníkov na montážnych linkách s robotmi.

Oznámil to Norbert Elkmann z Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und –automatisierung (IFF) v nemeckom Magdeburgu, koordinátor projektu. S kolegami rieši otázku, ako minimalizovať ohrozenie ľudí v priemyselných prevádzkach, kde vykonávajú práce nadväzujúce na úkony robotov, alebo využívajú roboty pri manipulácii s ťažkými súčiastkami respektíve pri potenciálne nebezpečných výrobných krokoch. Podobné usporiadanie výrobných liniek bude čoskoro veľmi častým zjavom. Niekde už dokonca je skutočnosťou. Ľudia a roboty vytvoria ucelené tímy, najmä pri montáži. Roboty poskytnú silu, vytrvalosť a rýchlosť, ľudia zručnosť a pohybové schopnosti.

Súčasné roboty na montážnych linkách zvyčajne obklopuje ochranná bariéra. Bezpečnostné predpisy totiž dovoľujú kontakt ľudí s robotmi iba v určitých podmienkach, vzhľadom na privysoké riziko zranenia ľudí. Aby vôbec ľudia a roboty mohli spolupracovať, musela sa zmeniť koncepcia pracovísk na montážnych linkách. Znamenalo to predovšetkým zavedenie bezpečnostných zón – ak do nej vstúpi človek, činnosť robota sa spomalí alebo celkom zastaví. Projekt ViERforES, realizovaný pracovníkmi IFF, vyvíja nové riešenie vysoko pružného bezpečnostného monitoringu robotizovaných pracovných miest. V Nemecku ho podporuje federálne Ministerstvo vzdelávania a výskumu.

Systém tvoria bežné projektory a kamery, ktoré sú zvyčajným spôsobom nainštalované na plafóne nad pracoviskami. Hranice monitorovaných bezpečnostných zón sa premietajú priamo na dlážku alebo na stenu. V pracovnej oblasti tak vznikajú viditeľné svetelné čiary. Človek ich ľahko postrehne, pričom neprekážajú ako zvyčajné mechanické bariéry. Ak človek vstúpi do bezpečnostnej zóny, kamera to zachytí a registračné zariadenie vyšle príkaz, ktorý robota spomalí až vypne. Sprevádzajú to svetelné a zvukové varovné signály. Tvar a veľkosť bezpečnostných zón možno pružne meniť podľa výrobnej potreby pridaním alebo zmenou konfigurácie štandardných – a teda pomerne nízkonákladových – projektorov a kamier. Tie sú ociachované a vzájomne zosynchronizované.

Systém pracuje s modulovaným svetlom, takže je spoľahlivý aj pri vplyvoch vonkajšieho osvetlenia, ako je hra slnka a tieňa. Prekonáva tým súčasne bezpečnostné, výlučne kamerové priestorové monitorovanie. Navyše ho možno skombinovať s ovládaním robotov. Systém zatiaľ existuje v prototype. Potenciálne využitie projekčno-kamerového systému sa neobmedzuje na zníženie rizika spolupráce človek-robot. Ponúkajú sa špecifické pásma, ktoré treba monitorovať vo verejných budovách. A situácie, keď by hranice bezpečnostných zón nemali byť badateľné – to sa dá zaistiť projekciou neviditeľného svetla.

Zdroj: Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und –automatisierung z 8.7.2011

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: