Vekom podmienená degenerácia makuly

Vekom podmienená degenerácia makuly
Zdroj: bigstockphoto.com

Vekom podmienená degenerácia makuly postihuje makulu (žltú škvrnu) – centrálnu časť sietnice, miesto najostrejšieho videnia. Ochorenie ovplyvňuje každodenné životné aktivity (čítanie, písanie, nakupovanie atď.) a znižuje kvalitu života.

Formy VPDM

Suchá forma VPDM: tvorí  85 – 90 percent všetkých prípadov VPDM. Vyvíja sa pomaly a k strate videnia dochádza postupne. Prvým klinickým nálezom včasného štádia Vekom podmienenej degenerácie makuly je prítomnosť malých žltavých „drúz“ v makule.

Pre pacientov s touto formou je veľmi dôležité pravidelné vyšetrenie očí, nakoľko suchá forma sa môže rozvinúť do vlhkej formy VPDM.

Vlhká forma VPDM: tvorí 10 – 15 percent všetkých prípadov VPDM. Vyvíja sa veľmi rýchlo a vedie k závažnejšej strate centrálneho videnia. Je charakterizovaná prerastaním abnormálnych krvných ciev (neovaskularizácia) do makuly. Z týchto ciev uniká tekutina a krv do okolitých tkanív a veľmi rýchlo dochádza k strate centrálneho videnia. V tomto štádiu je ešte možné zhoršené videnie zastaviť, v niektorých prípadoch aj zlepšiť. Konečným štádiom je vytvorenie jazvy v makule s definitívnou a nezvratnou stratou centrálneho zrakového videnia. Strata zraku začína najskôr na jednom oku, pričom druhé, „zdravé“ dokáže kompenzovať toto poškodenie.

Diagnostika VPDM

V diagnostike je dôležitá spolupráca pacienta: samovyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky a v prípade akýchkoľvek zmien kontaktovanie lekára. Po 50. roku života je dôležitá pravidelná nášteva očného lekára, ktorý  vie včas určiť počiatočné štádium VPDM na základe vyšetrenia zrakovej ostrosti  (Snellenovým, resp. ETDRS optotypom) a oftalmoskopického vyšetrenia. Ak je nutné, nasledujú špecializované vyšetrenia (fluoresceínová angiografia, OCT), na základe ktorých sa určí forma a štádium VPDM.

Prevencia VPDM

I keď príčiny ochorenia nie sú úplne známe, sú známe rizikové faktory.

Ak máte viac ako 50 rokov:

 • nefajčite, resp. obmedzte fajčenie
 • sledujte svoj krvný tlak
 • vyvarujte sa nadváhy
 • pravidelne jedzte ovocie a zeleninu
 • noste slnečné okuliare
 • pravidelne navštevujte očného lekára
 • sledujte svoj zrak
   

Vlhkú formu VPDM je možné liečiť

Súčasné liečebné možnosti sa zameriavajú dvoma smermi: fotodynamická liečba (PDT) a anti-VEGF liečba.

Fotodynamická liečba-PDT je dvojfázová a dokáže iba stabilizovať zrakovú ostrosť. V prvej fáze sa do žily podá účinná látka, ktorá sa prednostne vychytá v zmenených krvných cievach oka. V druhej fáze je aktivovaná laserovým svetlom a tým sa uzatvoria novovytvorené krvné cievy v oku. Anti-VEGF je liečba antirastovými faktormi, ktoré sa podávajú injekciou priamo do oka. Táto liečba môže nielen stabilizovať, ale aj zlepšiť zrakové funkcie.

Otestujte sa Amslerovou mriežkou

Drobné zmeny vo videní, ktoré sú spôsobené VPDM možno zistiť sledovaním tzv. Amslerovej mriežky. Sledujte, či niektorá časť mriežky zmizne, je pokrivená alebo odfarbená, alebo na nej vidíte iné zmeny.

Návod na používanie Amslerovej mriežky

 • ak používate okuliare na čítanie, určite si ich nasadťe
 • zakryte si jedno oko a druhým pozerajte na bod v strede mriežky
 • oko udržujte zaostrené po celý čas
 • pozerajte sa stále priamo len na centrálny bod
 • všetky čiary by mali zostať rovné a stvorčeky rovnakej veľkosti
 • otestujte si každé oko zvlášť

 Amslerova mriežka

Autor článku: MUDr. Galina Maťúšová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: