Trnavská univerzita sa úspešne uchádzala o finančnú podporu

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZSP TU) sa tento rok úspešne uchádzala o finančnú podporu v rámci výziev SlovakAid. Fakulta podala dva projekty, jeden s názvom Posilnenie kontinuálnej starostlivosti o matku a dieťa pomocou viacstupňovej vzdelávacej intervencie v južnom Sudáne a druhý s názvom Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do piateho roku života a ich matky v regióne Kwale, TASR informovala prodekanka FZSP TU Daniela Kállayová.

"Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce týmto bude pokračovať v aktivitách, ktoré sú zamerané na zlepšenie infraštruktúr s cieľom zlepšenia zdravia komunít v Sudáne a Keni," povedala Kállayová. Hlavným zámerom predkladaného projektu v Južnom Sudáne v čase od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 je sociálno-zdravotný rozvoj komunity v spádovej oblasti Mapuordit. Podľa jej slov vysielaním expertov, lekára a paramedika z FZSP do oblasti bude zabezpečená zdravotná starostlivosť o matku a dieťa v nemocnici Mapuordit, bude poskytnuté vzdelávanie zamestnancom nemocnice, študentom odbornej školy pre certifikované zdravotné sestry a poskytnuté osvetové informácie samotným matkám, a to nielen v rámci nemocnice, ale aj v ich komunite.

"Hlavný zámer druhého projektu s trvaním od 1. októbra 2011 do 30. septembra 2013, je znižovanie detskej úmrtnosti prostredníctvom zlepšovania zdravotného stavu podvyživených detí. Cieľom je zlepšenie dostupnosti sociálnej a zdravotnej starostlivosti a matkám podvyživených detí poskytovanie poradenstva ohľadom výživy v regióne Kwale," vysvetlila prodekanka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: