Výskyt peľu v ovzduší vplyvom dažďov klesol

Uplynulý týždeň došlo vplyvom zvýšenej zrážkovej činnosti k výraznému poklesu peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Odborníci nezaznamenali ani zmeny v druhovom zložení spektra peľových alergénov v ovzduší. TASR informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Podľa hlásení monitorovacích staníc peľovej informačnej služby (PIS) v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre a Trnave bol ešte stále v ovzduší Slovenska dominantným alergénom slabo alergizujúci peľ pŕhľavovitých rastlín a peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Kým ich peľ dosahoval skôr nižšie hladiny, slabo alergizujúci peľ pŕhľavovitých rastlín dosahoval vysoké koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Okrem peľu tráv a pŕhľavy sa v ovzduší vyskytoval peľ rastlín astrovitých, mrkvovitých, štiavu, skorocelu a mrlíkov. Koncentrácie silne alergizujúcich alergénov - peľu paliny a ambrózie, ostali na rovnakej úrovni ako predchádzajúci týždeň. Na celom území sa však udržiavajú veľmi vysoké denné koncentrácie spór húb – plesní s najpočetnejšie zastúpenými rodmi Cladospórium a Alternária. "Denné koncentrácie peľu budú aj tento týždeň výrazne ovplyvnené zrážkovou činnosťou. Koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých konečne poklesnú, pozvoľna však budú narastať denné koncentrácie peľu významných alergénov paliny a ambrózie," konštatovala Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom PIS na Slovensku. Dodala, že dlhodobejšie sa udržia vysoké koncentrácie peľu pŕhľavy a veľmi vysoké koncentrácie spór húb v ovzduší na celom území Slovenska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: