Na liečbu Slovákov v zahraničí putovalo vlani vyše 3,6 milióna eur

Na plánovanú liečbu Slovákov v zahraničí putovalo vlani z verejného zdravotného poistenia 3,69 milióna eur. O liečbu v zahraničí požiadalo vlani 821 poistencov, pričom zdravotné poisťovne ju schválili 762 z nich. Ako ďalej vyplýva zo správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, najviac žiadostí poisťovne zamietli v prípade, že bolo možné poskytnúť liečbu v medicínsky primeranom čase na území SR.

Celkový objem úhrad za plánovanú zdravotnú starostlivosť slovenských poistencov v iných členských štátoch Európskej únie sa vlani v porovnaní s predchádzajúcom rokom zvýšil o 740.000 eur, čo predstavovalo nárast o 25,1 percenta. Z celkového objemu úhrad za plánovanú liečbu pripadalo 77,7 percenta na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, 6,9 percenta na poisťovňu Dôvera a 15,4 percenta na Union zdravotnú poisťovňu. Liečbu v inom členskom štáte možno poistencovi uhradiť z verejného zdravotného poistenia v tom prípade, že sa takáto starostlivosť uhrádza aj na Slovensku a ochorenie nebolo možné diagnostikovať a liečiť v SR v primeranej lehote či liečba nie je v SR dostupná. Takýto nárok vzniká aj vtedy, keď sa vyčerpali všetky možnosti liečby v SR alebo ide o pokračovanie liečby začatej v SR v štáte bydliska. V prípade, že pacientovi poisťovňa liečbu v zahraničí zamietne, môže sa ešte prostredníctvom odvolania obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: