Lekár Ladislav Kužela bol pri prvej transplantácii srdca

Lekár, chirurg, vysokoškolský pedagóg doc. MUDr. Ladislav Kužela, DrSc. by sa v piatok 5. augusta dožil 85 rokov.

Popredný predstaviteľ slovenskej chirurgie sa vo vedeckovýskumnej práci zaoberal všeobecnou hrudnou a srdcovou chirurgiou, neskôr pooperačnou fyziológiou, patopsychológiou a pooperačnou starostlivosťou o pacientov. Zaviedol endokrinnú chirurgiu a moderné liečenie kardiovaskulárneho systému. Ladislav Kužela bol členom tímu, ktorý začiatkom júla 1968 uskutočnil prvú transplantáciu srdca v Československu, a súčasne v strednej a východnej Európe. Na II. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Partizánskej ulici ju viedol akademik MUDr. Karol Šiška, DrSc. Transplantácia srdca v 1968 v Bratislave sa uskutočnila necelý rok od chvíle, keď legenda srdciarov Christian Barnard 3. decembra 1967 transplantoval srdce prvému človeku na svete.

Pre výkon tejto náročnej operácie získal MUDr. Ladislav Kužela skúsenosti v USA, kde bol v rokoch 1966-1968 na študijnom pobyte a kde po obhajobe dizertačnej práce získal vedecký titul Master of Clinical Sciences. Transplantácii predchádzala experimentálna a klinická príprava. Darcom srdca bol 46-ročný muž, ktorý utrpel smrteľné poranenie mozgu pri páde z balkóna a príjemcom 54-ročná žena. Transplantáciu však neprežila, zomrela po piatich hodinách ešte v operačnej sále na následky iných ochorení. Ďalšia, úspešná transplantácia srdca sa na Slovensku uskutočnila až o 30 rokov neskôr.

Lekár Ladislav Kužela sa narodil 5. augusta 1926 v Ivanke pri Dunaji. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LFUK) v Bratislave absolvoval v roku 1950 a potom bol pracovníkom Ústavu normálnej a patologickej anatómie. Od roku 1952 pracoval ako lekár na II. chirurgickej klinike LFUK v Bratislave, od roku 1968 bol zástupcom jej prednostu. Po roku 1977 pôsobil v Ústave experimentálnej chirurgie Slovenskej akadémie vied (SAV) ako vedúci oddelenia kardiovaskulárnej chirurgie. Medzitým bol zároveň lekárom v endokrinologickej poradni (1950-1953) a v rokoch 1952-1959 prednášal anatómiu na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.

Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných kongresoch, okrem socialistických štátov aj vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike (NSR), Rakúsku, Holandsku, Francúzsku, Španielsku a Veľkej Británii. Je autorom viacerých monografií.

Ladislav Kužela zomrel 27. mája 1980 v Bratislave.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: