Nové pravidlá postupovania pohľadávok poisťovní by mohli priniesť 40 mil. eur

Nové pravidlá a podmienky postupovania pohľadávok zdravotných poisťovní, ktoré priniesla novela zákona o zdravotných poisťovniach, by im podľa Ministerstva zdravotníctva mohli priniesť asi 40 miliónov eur. "V zákone sa vymedzujú pravidlá a podmienky postupovania pohľadávok tak, aby bola zabezpečená právna ochrana poistencov a platiteľov poistného. Postúpenie pohľadávok prispeje k sprehľadneniu agendy na poistnom a účtovníctva," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Poukázala, že v pravidlách sú nastavené také poistky, aby inštitút postupovania pohľadávok nemohol byť zneužitý voči poistencom či zamestnávateľom. Predmetom postúpenia preto môže byť len právoplatne priznaná pohľadávka, pričom postupované pohľadávky musia byť staré najmenej 26 mesiacov. Cieľom opatrenia je ochrana podnikov, ktoré sa dostali do finančných problémov v dôsledku hospodárskej krízy.

Pohľadávky na povinnom zdravotnom tvoria v zdravotných poisťovniach za desaťročnú lehotu sumu asi 280 miliónov eur. "Ak by sa tento postup neprijal tieto pohľadávky sa v účtovníctve odpíšu a budú mať nulovú hodnotu," uzavrela Zollerová. Zdravotná poisťovňa môže pohľadávku postúpiť len na základe výberového konania.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: