Vstup nových zdravotných poisťovní na slovenský trh by sa mal uľahčiť

Ministerstvo zdravotníctva chce odstrániť diskrimináciu menších zdravotných poisťovní a uľahčiť prípadný vstup nových poisťovní na slovenský trh. V novele zákona o zdravotných poisťovniach účinnej od augusta preto prinieslo naviazanie limitu prevádzkových výdavkov zdravotnej poisťovne na počet poistencov. "S pribúdajúcim počtom poistencov rastú pre prevádzkové výdavky zdravotnej poisťovne úspory z rozsahu. Sadzba uvedeného limitu bude do budúcnosti určovaná tak, aby menšie zdravotné poisťovne mohli zo zdrojov verejného zdravotného poistenia použiť relatívne viac prostriedkov na prevádzkové činnosti v porovnaní so zdravotnými poisťovňami s veľkým počtom poistencov," vysvetlila hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová. Celkový objem zdrojov, ktoré môžu zdravotné poisťovne použiť na prevádzkové výdavky, by mal zostať po legislatívnej zmene nezmenený, teda ako keby mali všetky poisťovne limit 3,5 percenta. "Je to záruka, aby nedošlo k zníženiu objemu zdrojov na nákup zdravotnej starostlivosti," doplnila. V praxi by to malo znamenať, že najväčšia poisťovňa, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, by na svoju prevádzku mohla využiť 3,35 percenta zdrojov. Druhá najväčšia, súkromná Dôvera 3,74 percenta a najmenšia Union zdravotná poisťovňa 4,35 percenta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: