Benígna prostatická hyperplázia

Benígna prostatická hyperplázia
Zdroj: bigstockphoto.com

Benígna prostatická hyperplázia (BPH) predstavuje nezhubný rast buniek prostatickej žľazy, často pozorovaný u starnúcich mužov. Začína v 40. rokoch života, výskyt stúpa s vekom.

V skutočnosti nepredstavuje histologická BPH problém pre každého pacienta, veľa mužov nikdy nepotrebuje vyhľadať lekára. Stav sa stane klinickou jednotkou, ak sa prejaví subjektívnymi príznakmi, najčastejšie príznakmi dolných močových ciest.

Anatómia a fyziológia

Prostatu možno rozdeliť do dvoch veľkých zón – centrálnej a periférnej, ktoré spolu tvoria približne 95 percent žľazy a sú sčasti oddelené prechodnou zónou. Periférna a prechodná zóna sú zložené z histologicky identického tkaniva, sú však funkčne nezávislé a okrem iných rozdielov sa navzájom líšia aj chorobami, ktoré sa v nich tvoria: z periférnej zóny vychádza karcinóm, v prechodnej zóne vzniká BPH. Prechodná zóna je v bezprostrednej blízkosti močovej rúry.

Príčiny vzniku

Príčiny vzniku BPH nie sú dostatočne vysvetlené. Najčastejšie sa autori odvolávajú na dihydrotestosterónovú (DHT) hypotézu, ktorá vysvetľuje vznik BPH nahromadením DHT v prostatickej žľaze v staršom veku v dôsledku zmien metabolizmu prostatických androgénov. Je jasné, že mužské pohlavie (s funkčnými semenníkmi prítomnými v čase puberty) a starnutie sú podstatné pri vývoji BPH.

Klinické príznaky

Klasickú BPH charakterizuje komplex príznakov označovaný ako príznaky dolných močových ciest. Príznaky sa spravidla rozdeľujú do troch skupín: príznaky uskladňovania, príznaky vyprázdňovania a príznaky po vyprázdnení močového mechúra.

Príznaky uskladňovania sú frekventné močenie cez deň, nočné močenie, urgentné močenie (náhle neodolateľné nutkanie na močenie) a urgentná inkontinencia, spravidla bývajú podnetom na vyhľadanie lekára. Príznaky vyprázdňovania sú spomalenie štartu močenia, slabý prúd moču, protrahované a prerušované močenie, užívanie brušného lisu pri močení, inkontinencia moču z pretekania, samovoľné odkvapkávanie moču po vymočení a retencia moču. Príznaky po vyprázdnení močového mechúra predstavuje terminálne odkvapkávanie moču a pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra.

Priebeh choroby

Progresia choroby sa spája s výskytom komplikácií (zápal dolných močových ciest, konkrement močového mechúra, hematúria, divertikul močového mechúra) a s následným zvýraznením porúch močenia končiac akútnou retenciou moču. Prenos vysokého tlaku na obličky vedie k ich zlyhaniu a k príznakom urémie. Používanie brušného lisu počas močenia podporuje vznik hernie a hemoroidov.

Diagnostika

Anamnéza: Úlohou anamnézy je zhodnotiť závažnosť príznakov a ich vplyv na kvalitu života, spoznať medikamenty, ktoré ovplyvňujú dynamiku močových ciest a identifikovať iné choroby, ktoré napodobňujú príznaky chorôb dolných močových ciest (napr. diabetes mellitus, neurogénne choroby a pod.).

Fyzikálne vyšetrenie: malo by zahrňovať pohmat suprapubickej oblasti na odhalenie rozšíreného močového mechúra a vyšetrenie prostaty cez konečník. Typický palpačný nález pri BPH ukáže elastické, nebolestivé zväčšenie prostaty

Laboratórne vyšetrenie: pacienti so symptomatickou BPH by mali mať urobenú analýzu moču, posúdenú funkciu obličiek a vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a niektoré ďalšie vyšetrenia.

Urodynamické vyšetrenie: úlohou urodynamického vyšetrenia pri BPH je zistiť, či prostata spôsobuje subvezikálnu obštrukciu. Uroflowmetria je metóda, ktorá objektivizuje prietok moču močovou rúrou. Vyšetrenie spočíva v močení do nádoby cez snímač napojený na registračné zariadenie.

Meranie postmikčného rezídua: meranie rezídua pomocou ultrazvuku, zriedka katetrizáciou močového mechúra sa považuje za dôležité pri hodnotení pacientov s príznakmi dolných močových ciest, opäť však odzrkadľuje hlavne poruchu detruzora močového mechúra a nemusí byť vo vzťahu k obštrukcii.

Ultrasonografické vyšetrenie: predstavuje pokrok v hodnotení rozmerov, konfigurácie a štruktúry prostaty. Robí sa dvoma metódami. Ultrazvukové vyšetrenie cez brušnú stenu je vhodné na určenie rozmerov prostaty, postmikčného rezídua, kameňov a divertikulov močového mechúra a dilatácie horných močových ciest. Ultrazvukové vyšetrenie cez konečník dáva detailnejšie informácie o štruktúre žľazy.

Endoskopické vyšetrenie – Uretrocystoskopia: odporúča sa tesne pred operáciou a slúži na vylúčenie iných patologických procesov a na hodnotenie tvaru a rozmerov prostaty. Vyšetrenie pomáha pri výbere operačnej metódy.

Liečba

Cieľom liečby je zmierniť príznaky, zlepšiť kvalitu života a spomaliť postup choroby.

V súčasnosti sú k dispozícii nasledovné postupy:

Sledovanie: pri úvodnom (prvom) vyšetrení treba identifikovať pacientov s miernymi príznakmi, ktoré ich nezaťažujú a s malými prostatami. Sledovanie spočíva v pravidelných kontrolách, zmene životosprávy (úprava nadmerného príjmu tekutín pred spaním, zníženie príjmu kofeínu a alkoholu, pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra).

Medikamentózna liečba: v súčasnosti sú pre medikamentóznu liečbu dostupné alfa-blokátory, inhibítory 5-alfa reduktázy a fytoterapeutiká. BPH spôsobuje obštrukciu močových ciest dvoma mechanizmami: dynamickým faktorom spôsobeným kontrakciou hladkých svalov prostaty, prostatickej časti uretry a spodiny močového mechúra a statickým faktorom zo stlačenia močovej rúry zväčšeným objemom prostaty. Obidva mechanizmy možno ovplyvniť farmakologicky.

Chirurgická liečba: vo všeobecnosti nie sú pochybnosti o potrebe chirurgickej liečby BPH, ak sú u pacienta absolútne indikácie na chirurgickú liečbu: refraktérna retencia moču (minimálne po jednom neúspešnom pokuse o odstránenie uretrálnej cievky), insuficiencia obličiek, makroskopická hematúria (neúspešne liečená inhibítormi 5-alfa reduktázy), konkrementy v močovom mechúre, recidivujúca infekcia močových ciest a divertikul močového mechúra.

Chirurgické postupy: možno ich klasifikovať buď ako otvorené, alebo ako endoskopické operácie. V súčasnosti sa väčšina prostatektómií robí endoskopicky, transuretrálnou resekciou prostaty (TUR-P) a otvorené operácie sú určené pre pacientov so žľazami väčšími ako 60 g. Fyzikálne postupy: predstavujú endoprostatické protézy (tzv. stenty), kryoterapia, hypertermia, termoterapia, ablácia tkaniva BPH koncentrovaným ultrazvukom vysokej intenzity, vysokofrekvenčným signálom a laserom. U nás sa tieto postupy používajú iba zriedka.

Liečba akútnej retencie moču pri benígnej prostatickej hyperplázii

Akútna retencia moču predstavuje závažnú komplikáciu BPH. Počiatočná liečba akútnej retencie moču spočíva v bezprostrednej dekompresii močového mechúra. V praxi sa dáva prednosť uretrálnej cievke. Suprapubická punkcia močového mechúra sa robí spravidla po zlyhaní cievkovania močovej rúry.

Autor článku: Prof. MUDr. Michal Horčák, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: