Prípady úmrtia dieťaťa počas pôrodu a pacienta po operácii idú na GP SR

Prípady úmrtia dieťaťa počas pôrodu a pacienta po chirurgickom zákroku vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava putujú na Generálnu prokuratúru. Dve trestné oznámenia s podozreniami zo spáchania trestného činu jej adresoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po prešetrení prípadov.

Úrad skonštatoval, že ošetrujúci lekári gynekologicko-pôrodníckej kliniky nevykonali všetky zdravotné výkony na správne vyhodnotenie ohrozenia plodu. Nemocnici za to udelil aj finančnú pokutu 300 000 korún. Rovnakú pokutu uložil aj chirurgickej klinike. Podľa úradu tam porušili zákon o zdravotnej starostlivosti tak, že nevykonali všetky zdravotné výkony na správne stanovenie diagnózy. To, že nezabezpečili včasnú a účinnú liečbu, malo vplyv na zhoršenie stavu pacienta, ktorý zomrel na druhý deň po prepustení do domáceho ošetrenia.

Celkovo úrad udelil pracoviskám FNsP Bratislava štyri peňažné pokuty v celkovej výške 800 000 korún. Pokutu sto tisíc dostala neurologická klinika, kde tiež zomrel pacient. Podľa úradu tam pochybili vo vedení zdravotnej dokumentácie a tiež zvolili nesprávny diagnostický postup pri ošetrovaní pacienta. Sto tisíc korún má zaplatiť aj zariadenie, ktoré pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tehotnej pacientke počas pohotovostnej služby na centrálnom prijímacom oddelení nezabezpečilo dostatočný diagnostický postup, adekvátny zdravotným ťažkostiam pacientky.

Okrem toho úrad navrhol Ministerstvu zdravotníctva SR, aby uložilo pokutu záchrannej a dopravnej službe. Porušila zákonnú povinnosť, podľa ktorej musí vyslať sanitku do jednej minúty od prijatia pokynu z centra zdravotnej záchrannej služby. Pacientovi sa náhle prudko zhoršil stav a do príchodu záchranky zomrel. Úrad tiež žiada od istého zariadenia lekárskej kozmetiky, aby prijalo nápravné opatrenia. Po kozmetickej operácii tam mala istá pacientka komplikácie. Aj keď podľa úradu nesúviseli s kozmetickým zákrokom, chybou bolo, že pracovisko nemalo pre takýto prípad dostatočne zabezpečené postupy pri riešení akútnych stavov a spoluprácu s inými zdravotníckymi zariadeniami.

Odborná komisia predsedu úradu, zložená z medicínskych špecialistov v jednotlivých medicínskych odboroch, posudzovala ďalšie štyri prípady úmrtia pacientov. V jednom prípade požiadala o doplnenie údajov, v jednom skonštatovala pochybenie zdravotníckych pracovníkov a navrhla prípad posunúť osobitnej komisii na udelenie sankcií. Vo dvoch prípadoch komisia skonštatovala, že zdravotnícki pracovníci postupovali správne a smrť nespôsobili. "Na základe stanovísk odbornej a osobitnej komisie úrad vydá rozhodnutia v správnom konaní, voči ktorým majú zdravotnícke zariadenia právo sa odvolať," informovala hovorkyňa úradu Radoslava Miklášová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: