Solárium - ako veľmi škodí?

Solárium - ako veľmi škodí?
Zdroj: bigstockphoto.com

Dnes je dokázané, že UV žiarenie zastáva popredné miesta v kategórii humánnych karcinogénov. Viac ako 20 štúdií potvrdilo, že v skupine osôb do 30 rokov, ktoré navštevujú soláriá, vzrastá riziko rakoviny kože až o 75 percent.

Závislosť od solária

Biela pokožka bola na začiatku druhého milénia výsadou bohatých. Technická revolúcia priniesla so sebou obrat. Bájne diaľavy a červená guľa sa stali pomerne ľahko dosiahnuteľnými destináciami. Na bielych krídlach, za vyhriatym bielym pieskom a žiariacim ohňom nad hlavou, sa zlatistý bronz stáva opäť výsadou bohatých.

V roku 1903 boli náhodne objavené zdroje umelého UV žiarenia nemeckou spoločnosťou na výrobu svetelných systémov. V 30. rokoch minulého storočia tá istá spoločnosť začala s výrobou a predajom UV lámp v oblasti wellnessu. Na americký kontinent sa solárne prístroje dostali v roku 1978. Dnes nájdete v Amerike okolo 25 000 solárnych štúdií a ročne sa opaľuje v soláriu okolo 28 miliónov Američanov. Na svete je „solárna horúčka“ a diagnóza „tanorexia“ (závislosť byť opálený).

Varovná reč čísel

Slnečné žiarenie obsahuje širokú škálu vlnových dĺžok od krátkovlnného UV žiarenia, cez viditeľné svetlo až po infračervené žiarenie. Soláriá, na rozdiel od prirodzeného zdroja žiarenia, imitujú ultrafialové lúče (UV) predovšetkým v oblasti spektra UVA a v malej miere, okolo 1 – 6 percent, v oblasti UVB. Umelé žiariče sa využívajú v oblasti wellnessu za účelom pigmentácie, v zdravotníctve ako terapeutické zdroje žiarenia. Zásadný rozdiel je v indikácii a v kontrole.

Kým soláriá navštevujú zdravé osoby a, bohužiaľ, častokrát dospievajúci jedinci, terapii umelým zdrojom UV žiarenia sú vystavované osoby s iným základným ochorením. U pacientov sa po predchádzajúcom odbornom vyšetrení stanoví nielen úvodná dávka, ale i celková kumulatívna dávka žiarenia. Návšteva solárií je rozhodne nekontrolovanou a často i neprimeranou dávkou žiarenia.

Solária by sa mali vystríhať všetci, ale najmä mládež. Stúpa výskyt rakoviny kože a posúva sa k mladším vekovým kategóriám.

Pozor si musia dávať predovšetkým osoby:

  • so svetlým typom pokožky, teda fototyp I a II
  • s pozitívnou rodinnou anamnézou
  • so slnečnou alergiou (PMLE)
  • pri inom základnom ochorení zhoršujúcom sa vplyvom UV žiarenia
  • užívajúce farmakologickú liečbu

Čísla ako výstraha

Švédska štúdia z roku 1994 potvrdila 7-násobne vyšší výskyt malígneho melanómu v skupine 18 – 30-ročných žien, ktoré si dopriali solárium 10 a viackrát ročne. V rokoch 1980 – 2004 ročne stúpol výskyt malígneho melanómu u žien až o 50 percent. Ženy do 39 rokov majú, okrem rakoviny prsníka, vysokú pravdepodobnosť vzniku melanómu. Melanóm je 5. najčastejší typ rakoviny mužov, u žien zastáva 6. pozíciu. Viac ako 20 Američanov zomiera denne na túto diagnózu a každých 62 minút jeden človek. Expozícia v mladosti zvyšuje riziko vzniku melanómu o 75 percent. UV žiarenie to sú aj nemelanómové kožné nádory typu bazocelulárneho a spinocelulárneho karcinómu. Hoci ich úmrtnosť nie je taká vysoká, ich počty sú však niekoľkonásobne vyššie. UV žiarenie, práve hlbšie prenikajúcou zložkou UVA, spôsobuje predčasné starnutie kože, urýchľuje vznik vrások a iných prejavov ageingu, navodzuje mutácie DNA, pôsobí imunosupresívne.

Autor článku: MUDr. Iveta Hasová

Dátum zverejnenia: