Nevhodná kombinácia ovocia a zeleniny - len mýtus!

Nevhodná kombinácia ovocia a zeleniny - len mýtus!
Zdroj: bigstockphoto.com

Pri štúdiu literatúry o ľudskej výžive človek hneď od začiatku nevyhnutne narazí na jeden nápadný jav. Na prvý pohľad je zrejmé, že odporúčania odbornej literatúry založenej na vedeckých dôkazoch a s mnohými odbornými citáciami v závere (tzv. „evidence-based“ literatúry) sú veľmi často v príkrom rozpore s laickou literatúrou, ktorá takmer nikdy neuvádza odborné literárne zdroje a pre jej závery a rady väčšinou nenájdete podporu v štandardných odporúčaniach renomovaných lekárskych a iných odborných spoločností. Pokiaľ odborníci zisťujú názory ľudí o ich predstave o zdravej výžive a správnom stravovaní (napríklad anketami s cielenými otázkami), často sú svedkami veľkej popularity viacerých výživových a potravinových mýtov medzi širokou verejnosťou. Väčšina takýchto alternatívnych diétnych postupov je založená na rozličných reštrikciách, či už v zmysle vylúčenia niektorých potravín alebo celých potravinových celkov, napr. mäsa alebo mlieka, alebo popieraním kombinácie rôznych druhov potravín.

Ach, tie mýty

Snáď najpopulárnejšou medzi širokou verejnosťou je delená strava. Niektoré z týchto vedecky nepodložených tvrdení sú relatívne nevinné a ich dodržiavanie neznamená pre človeka zdravotné ani výživové riziko. Iné už také nevinné nemusia byť, najmä pokiaľ ich niekto aplikuje dlhodobo alebo dokonca po celý život. Ako príklad možno uviesť trvalé odmietanie mlieka z dôvodu „zahlieňovania“ organizmu a z falošnej argumentácie, že mlieko je v prírode určené jedine mláďatám. Mlieko a široký sortiment mliečnych výrobkov predstavuje pre človeka významný zdroj bielkovín, dobre využiteľného vápnika a často aj zdravotne prospešných probiotických bakteriálnych kultúr. Konzumáciu mlieka a mliečnych produktov s nízkym obsahom tuku odporúčajú všetky prestížne lekárske i ďalšie odborné spoločnosti a kapacity.

Ovocie a zeleninu smelo kombinujme

Jedným z mnohých odporúčaní rôznych alternatívnych diét je zákaz kombinácie ovocia a zeleniny, pričom jednotlivé literárne a internetové zdroje uvádzajú vcelku pestrú paletu variant, čo s čím sa môže alebo nesmie kombinovať, v akých časových intervaloch môžeme zjesť po sebe tú-ktorú zeleninu alebo ovocie, kedy sa vo vzťahu k jedeniu môžeme napiť vody a kedy rozhodne nie. Najradikálnejšie rady neodporúčajú kombinovať navzájom akékoľvek ovocie s akoukoľvek zeleninou a takisto ani nemáme kombinovať jednotlivé druhy ovocia navzájom. Mali by sme pritom jesť iba také ovocie, ktoré sa dopestuje v daných klimatických podmienkach, v ktorých žijeme, čo by pre nás napríklad znamenalo vzdať sa všetkého tropického ovocia.

Mikroživiny, t.j. vitamíny, minerálne látky, stopové prvky a ďalšie fytonutrienty, sú spolu s rastlinnou vlákninou práve tou nenahraditeľnou esenciou, pre ktorú sa rastlinnej potrave pripisuje taký veľký význam vo výžive človeka. Strukoviny sú navyše významným zdrojom bielkovín. V štandardných výživových odporúčaniach určených pre zdravotníkov alebo pre verejnosť nie sú uvedené žiadne všeobecné zásady, ktoré by určovali vhodnosť alebo nevhodnosť vzájomnej kombinácie ovocia a zeleniny, a to či už v skríženom poňatí „nie ovocie so zeleninou“ alebo v zmysle „nejesť spolu viac druhov ovocia naraz alebo viac druhov zeleniny naraz“. Je preto prirodzené, že zdravý človek s normálne fungujúcim zažívaním a bez špecifických alergií môže ľubovoľne kombinovať ovocie aj zeleninu za predpokladu, že mu tieto kombinácie a najmä ich skonzumované množstvá nevyvolajú žiadne nežiaduce tráviace problémy ani alergické prejavy. U niektorých ľudí môže napríklad nedostatok enzýmu, ktorý trávi ovocný cukor (fruktózu) spôsobiť nepríjemné nafukovanie čriev, tzv. meteorizmus. Po konzumácii väčšieho množstva surového ovocia naraz nedôjde u týchto ľudí k dostatočnému vstrebávaniu ovocného cukru v tenkom čreve. Nevstrebaný cukor sa po príchode do hrubého čreva rozkladá črevnými baktériami, pričom vzniká veľké množstvo črevných plynov, väčšinou je to CO2, (tzv. kvasná dyspepsia).

Pre zdravých ľudí bez problémov platí zásada každodennej konzumácie dostatočného množstva ovocia (>300g denne) a zeleniny (>500g denne), najmenej v 5 porciách denne, v pestrom sortimente a v akejkoľvek nezaťažujúcej kombinácii.

Autor článku: MUDr. Peter Minárik, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: