Transformácia lôžkového oddelenia v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou na jednodňovú chirurgiu prináša pacientom vyšší komfort

Zachovanie „lôžkovej chirurgie“ v nemocnici v Bánovciach nebolo možné, z dôvodu rozhodnutia poisťovní, hoci sa pod petíciu za jej zachovanie v priebehu niekoľkých dní podpísalo viac ako 11 600 obyvateľov Bánoviec a okolitých obcí. V tom čase chirurgickí pacienti neboli dostatočne informovaní o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti najmä po skončení ordinačných hodín chirurgickej ambulancie. Z vyjadrenia zdravotných poisťovní je dnes zrejmé, že o takýchto pacientov sa postarajú pohotovostné služby nemocniciach v Partizánskom a Trenčíne.

Transformácia lôžkového oddelenia neznamená jeho zatvorenie, práve naopak. „Naše dve operačné sály fungujú v plnom režime. Priestory chirurgického lôžkového oddelenia sú k dispozícii pacientom jednodňovej chirurgie. S prevádzkou chirurgie v našej nemocnici máme dlhodobé rozvojové plány. V súčasnosti sme napríklad v procese výberu dodávateľa na doplnenie nášho artroskopického vybavenia, ktoré nás opäť posunie medicínsky aj technologicky vyššie (ide o najmodernejšie prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje operačné zákroky na kĺboch),“ objasňuje rozvojovú stratégiu využitia bývalého chirurgického lôžkového oddelenia Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice v Bánovciach nad Bebravou

V súčasnosti nemocnica prevádzkuje chirurgické ambulancie a jednodňovú chirurgiu. Stabilný tím lekárov v jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonáva celé spektrum chirurgických, gynekologických, ortopedických, traumatologických a v blízkej budúcnosti aj urologických operačných výkonov, ktoré vzhľadom na použité moderné operačné metódy nevyžadujú dlhodobú následnú pooperačnú hospitalizáciu. Pacient je spravidla v ten istý deň prepustený domov. V prípade potreby však pacient zostáva v nemocnici pod dozorom zdravotníckeho personálu. „Pre pacientov má tento druh operačných výkonov niekoľko výhod: vyšší komfort liečby, rýchly návrat do domáceho prostredia a podstatne kratšia PN a nezanedbateľnou je aj realizácia zákroku v dohodnutom termíne bez dlhých čakacích lehôt. Výhodou fungovania jednodňovej chirurgie v našich podmienkach je aj kompletné zázemie všeobecnej nemocnice a bezprostredná prítomnosť erudovaného personálu s dlhoročnými skúsenosťami,“ dopĺňa I. Mokrý.

Riaditeľ Ivan Mokrý vidí aj dlhodobú perspektívu chirurgie v Nemocnici Bánovce: „Máme cieľ uberať sa cestou moderných operačných metód a priniesť tak pacientom v chirurgických odboroch vyšší komfort, úsporu času a rýchly návrat k rodine a na pracovisko. Samozrejme, že v prípade zmeny v prístupe zdravotných poisťovní v budúcnosti sme pripravení aj na obnovenie lôžkovej časti chirurgického oddelenia. Sme všeobecná nemocnica a do takej lôžkové chirurgické oddelenie rozhodne patrí. Podľa pozitívnych reakcií pacientov však jednodňová chirurgia má svoje opodstatnenie. Prináša modernejšie trendy, ktoré chceme nasledovať a naďalej zlepšovať.“

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: