Ján Jessenius (1566 – 1621)

Ján Jessenius (1566 – 1621)
Zdroj: bigstockphoto.com

Ján Jessenius sa narodil 27. 12. 1566 vo Wrocławi, kde sa usadil jeho otec Baltazár, turčiansky zeman z Horního Jasena. V rokoch 1583 – 1591 študoval postupne vo Wittenbergu, v Lipsku a napokon v Padove, kde úspešne ukončil svoje štúdium medicíny. Spočiatku pôsobil ako praktický lekár vo svojom rodisku, neskôr ako dvorný lekár saského kurfirsta Friedricha Wilhelma v Drážďanoch. V roku 1594 prevzal funkciu profesora botaniky, anatómie a chirurgie vo Wittenbergu, kde sa stal v roku 1597 dekanom lekárskej fakulty a neskôr rektorom univerzity.

V roku 1600 vykonal v Prahe prvú verejnú pitvu v strednej Európe. V tom čase bola pitva, zvlášť vykonaná verejne, odvážnym činom. Ohlas verejnej pitvy dal podnet k obnoveniu výučby medicíny na Karlovej univerzite. O dva roky neskôr, v roku 1602, ho do Prahy povolal cisár Rudolf II. ako svojho dvorného lekára. V rokoch 1608 – 1612 pôsobil vo Viedni ako osobný lekár kráľa Matyáša. V roku 1615 sa vrátil do Prahy, kde bol o dva roky neskôr zvolený za rektora Karlovej univerzity.

Nadčasový odkaz „lekára anatómie“

V roku 1618 sa zapojil do českej politiky a zohral významnú úlohu pri získavaní finančnej a vojenskej pomoci od sedmohradského kniežaťa Gábora Bethlena. V Bratislave ho zatkli, previezli do Viedne a pol roka väznili v malej tmavej cele. V januári 1619 sa vrátil do Prahy a prevzal opäť funkciu rektora univerzity. Ako aktívneho stúpenca odboja českých stavov proti Habsburgovcom ho po bitke na Bielej Hore zatkli, mučili a dňa 21. 6. 1621 na Staromestskom námestí v Prahe aj popravili. Po poprave bolo jeho telo rozštvrtené a hlava vystavená nastoknutá na kôl na Mosteckej veži. Renesančný a humanistický vedec a filozof Ján Jessenius po sebe zanechal pôsobivé dielo. Patril medzi popredných anatómov svojej doby. Zanechal po sebe okolo 90 odborných lekárskych, filozofických a historických spisov. K nim patria najmä História pražskej slávnostne vykonanej pitvy (1601), Traktát o kostiach (1601, Návod na chirurgickú prax (1601), Dôkazy z krvi, púšťanie žilou (1608), Rady proti moru (1614).

Jesseniovo anatomické dielo je cenným príspevkom k rozvoju európskej anatómie, takisto ako jeho pôsobenie na európskych univerzitách. K jeho priateľom patrili Tycho de Brahe a Joannes Kepler. Jeho význam prekročil hranice jeho vlasti a jeho doby.

Autor článku: Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: