Minister Valentovič sa zaujímal o vzdelávanie zdravotníkov

O poslaní Slovenskej zdravotníckej univerzity, spolupráci s univerzitami v zahraničí a rozvíjaní vzdelávania zdravotníkov na Slovensku dnes hovoril minister zdravotníctva Ivan Valentovič s rektorom univerzity Jánom Štenclom.

Partneri sa zhodli, že SZU má v systéme slovenského školstva dôležité postavenie a študijné programy prispievajú k zvyšovaniu kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov.

Valentovič ocenil, že SZU ako štátna vysoká škola dosahuje v rezorte zdravotníctva vynikajúce hospodárske výsledky, má vysoko erudovaných odborníkov, ktorí kladú dôraz na kvalitu výučby v špecializovaných učebniach, poslucháčom zabezpečuje vlastné vzdelávacie a ubytovacie kapacity.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: