Krvné doštičky v službách stomatológie

Krvné doštičky v službách stomatológie
Zdroj: bigstockphoto.com

Plne funkčný a anatomický vyhovujúci chrup je významným faktorom z hľadiska výživy organizmu, spoločenského a životného uplatnenia. Zlý stav chrupu našej populácie súvisí aj s rôznymi ochoreniami, ktoré spôsobujú nedostatok kostného tkaniva.

Pri chirurgickej liečbe chorôb spojených s deficitom kosti sa používajú metódy „tkanivového inžinierstva“, riadená tkanivová a kostná regenerácia. Môžu sa uplatniť v mnohých oblastiach stomatológie, ako napríklad mukogingiválna, dentolaveolárna chirurgia a implantológia, v maxilofaciálnej chirurgii.

Trombocytový koncentrát a terapia kostných defektov

Trendom je použitie plazmy bohatej na trombocyty (Platelet rich plasma, trombocytový koncentrát, PRP). Asi jednu polovicu celkového objemu krvi tvorí krvná plazma. Plazma je tekutina žltkastej farby, obsahujúca až 90 percent vody. Okrem vody obsahuje anorganické látky (rôzne soli) a organické látky, ako sú bielkoviny, hormóny, vitamíny, žlčové farbivá a niektoré dusíkaté látky. Trombocyty sú nepravidelné bezjadrové útvary. Tvoria sa v červenej kostnej dreni. Sú veľmi krehké a ľahko sa lámu. Množstvo trombocytov v 1 μl krvi kolíše okolo 150 000 až 350 000. Plazma bohatá na krvné doštičky je netoxická a bez imunitnej reakcie a obsahuje trojnásobné množstvo trombocytov v porovnani s krvou.

Špecifické štúdie identifikovali minimálne tri dôležité rastové faktory v alfa granulách trombocytov a to od trombocytov odvodený rastový faktor (PDGF), transformujúci rastový faktor p1 (TGF- p1) a transformujúci rastový faktor p2 (TGF- p2). Ďalšie štúdie dokumentujú prítomnosť inzulínu ako rastového faktora I (IGF-I), vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF) a epiteliálneho rastového faktora (EGF). Zvýšenie hladín týchto faktorov vedie k zlepšeniu novotvorby kosti a zároveň urýchľuje hojenie mäkkých tkanív v okolí kosti. Trombocytový koncentrát sa získava separáciou buniek autológnej (vlastnej) krvi pacienta v separátore tesne pred chirurgickým zákrokom. Po zaistení žilového prístupu sa odoberá cca 350 – 500 ml krvi. Podľa použitej metódy trvá úkon cca 10 – 30 minút.

Prínos pre pacienta

Viaceré klinické štúdie jednoznačne preukázali zvýšenie terapeutického efektu chirurgických zákrokov pri použití doštičkového koncentrátu. Sú prínosom pre pacienta z hľadiska skrátenia doby hojenia a práceneschopnosti, miernejších pooperačných komplikácií. Použitie PRP výrazné zlepšuje subjektívny pooperačný stav pacienta (menší opuch, menšie bolesti), urýchľuje hojenie mäkkých tkanív a tvorbu nového kostného tkaniva. Pomocou RTG diagnostiky boli posudzované kostné štepy ako zrelšie v porovnaní s reálnou dĺžkou hojenia, čo umožňuje včasnú funkciu a možnosť skoršieho zaťaženia.

Taktiež stimuluje tvorbu ciev v mieste operačnej rany, podporuje syntézu kolagénu, zvyšuje pevnosť regenerovaného tkaniva, pôsobí hemostaticky (znižuje pooperačné krvácanie), urýchľuje depozíciu extracelulárnej matrix, a tým aj uzáver rany, zmenšuje veľkosť jazvy. Veľkou indikačnou skupinou sú pacienti, ktorí tradične preukazujú slabšiu úroveň kostnej regenerácie: seniori, pacienti s osteoporózou, pacienti s diabetes mellitus (cukrovka), pacienti po rádioterapii.

Kontraindikáciou k odberu a použitiu trombocytového koncentrátu je znížený obsah doštičiek v krvi (trombocytopenia), zistené a liečené anémie (znížené množstvo červených krviniek), progresia onkologického ochorenia, kardiovaskulárne ochorenia (akútne infarkty, náhle mozgové cievne príhody, nestabilná angina pectoris, niektoré srdcové chyby), porucha funkcie doštičiek, akútna infekcia, tehotenstvo, celkovo zlý zdravotný stav pacienta.

Bohužiaľ, v súčasnej dobe nie je PRP úplne pochopená ani plne využívaná všetkými lekármi. Technológia získania koncentrátu musí byť vylepšená, aby umožnila klinickému lekárovi separovať trombocyty rýchlejšie a s väčšími hustotami, a hlavne byť dostupná pre každého lekára.

Autor článku: MUDr. Taras Feltsan, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: