Počet lekárov, ktorí komunikujú elektronicky, stále narastá

Počet lekárov, ktorí komunikujú elektronicky, stále narastá. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zaznamenalo vlani nárast počtu lekárov, ktorí zasielajú štatistické výkazy elektronicky takmer o tretinu. Celkovo organizácia prijala prostredníctvom internetu až 78,6 percenta výkazov. Rastúci počet elektronicky komunikujúcich lekárov je pozitívnym javom, ktorý umožní zefektívnenie procesu spracovania zdravotníckych údajov.

"Teší nás skutočnosť, že sa lekári naučili komunikovať elektronicky. Značný nárast elektronicky zasielaných štatistík bude prínosom pre celú zdravotnícku obec," uviedol riaditeľ centra Andrej Orban. Pre lekárov bude podľa jeho slov hlavným benefitom úspora času a pre celú odbornú verejnosť zvýšená kvalita dát, predovšetkým vďaka nižšej chybovosti ako pri ručnom spracovaní. "Adaptácia lekárov na systém elektronického vykazovania je zároveň jedným zo signálov pripravenosti zdravotníckeho prostredia na príchod systému eHealth," dodal.

NCZI prevádzkuje systém, ktorý umožňuje odborníkom z oblasti zdravotníctva nahliadať do štatistiky ochorení, spôsobov liečby a sledovať vývoj zdravotného stavu obyvateľstva. Vydáva publikácie, ktoré monitorujú napríklad vývoj počtu onkologických pacientov, drogovo závislých ľudí, informuje o výskyte chorôb z povolania a poskytuje štatistiky o realizovaných hospitalizáciách. V súčasnosti systém umožňuje realizovať elektronické zasielanie štatistických údajov dvoma spôsobmi. Prvým je vyplnenie a zaslanie elektronických formulárov. Druhý spôsob vykazovania je prostredníctvom web aplikácie Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI). Medzi najväčšiu výhodu tohto systému má patriť možnosť jednoducho nahliadať do údajov z minulosti, prípadne ich filtrovať na základe vlastných pravidiel. Povinnosť poskytovať určité informácie lekárom vyplýva zo zákona.

TASR informoval Peter Gschwendt z NCZI.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: