Jan Janský popísal krvné skupiny, darcovia krvi dostávajú jeho plaketu

Jan Janský popísal krvné skupiny, darcovia krvi dostávajú jeho plaketu
Zdroj: bigstockphoto.com

Český lekár Jan Janský ako jeden z prvých popísal delenie ľudskej krvi na štyri skupiny: A, B, AB a 0. Je po ňom pomenované ocenenie darcov krvi. Jan Janský zomrel pred 90 rokmi 8. septembra 1921 v Černošiciach v Československej republike.

Narodil sa v Prahe v rodine obchodníka 3. apríla 1873. Vyštudoval lekársku fakultu pražskej univerzity, v roku 1899 nastúpil ako lekár na psychiatrickú kliniku v Prahe. Od začiatku svojej praxe sa zaoberal výskumom vzťahu medzi zrážanlivosťou krvi a duševným ochorením. Podnetom k tomu bol pokus o samovraždu pacientky, ktorú zachránil transfúziou krvi. Po niekoľkoročnom úsilí dospel k poznaniu, že zrážanlivosť krvi a duševné choroby nemajú žiadnu súvislosť. Svoje výskumy prezentoval vo vedeckom spise „Hematologická studie u psychotiků“ (1907). V tejto práci prvýkrát zverejnil výsledky svojich pokusov. Na základe troch tisíc vyšetrení vysvetlil javy aglutinačnej reakcie, ktorá má základný význam pre určovanie krvných skupín ľudí. Vtedy im priradil označenie rímskymi číslicami I, II, III a IV. Rozlúštil tiež zákonitosti transfúzie.

V roku 1914 sa Jan Janský stal profesorom Českej univerzity, potom bol nasadený ako lekár na front prvej svetovej vojny. Po srdcovom záchvate sa v roku 1916 vrátil domov. Po vojne bol prednostom neuropsychiatrického oddelenia Vojenskej nemocnice v Prahe. Stal sa členom štátnej komisie pre vojenských invalidov a súdnym znalcom. V roku 1921 habilitoval z neuropatológie a vymenovali ho za riadneho profesora neurológie a psychiatrie na Karlovej univerzite.

Jeho srdcové problémy ho však neopustili, zomrel predčasne vo veku len 48 rokov. Uznanie si zaslúžia aj jeho vedecké práce z odboru psychiatrie a neurológie. Vynikajú štúdie O psychickej infekcii a o podstate hystérie (1904), O prognóze akútnych psychóz (1905) a Amaurotická idiotia (1918).

Plakety nazvané po Janovi Janskom sa na Slovensku dobrovoľným darcom krvi udeľujú od roku 1960. Janského plakety sú štyri, bronzová (za desať odberov), strieborná (za dvadsať odberov), zlatá (ženy za tridsať odberov, muži za štyridsať odberov) a diamantová (ženy za šesťdesiat odberov, muži za osemdesiat odberov).

Janského plakety

Janského životné osudy a dielo boli popularizované filmom Tajomstvo krvi, ktorý v roku 1953 nakrútil národný umelec Martin Frič.

zdroje: http://zivotopisyonline.cz, http://cs.wikipedia.org/, http://www.redcross.sk

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: