Zastupiteľstvo TTSK prijalo výzvu k oddlžovaniu nemocníc

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja prijali na stredajšom (7.9.) rokovaní výzvu k zaradeniu nemocníc do procesu oddlženia, ktorou oslovia premiérku SR Ivetu Radičovú, ministra financií SR Ivana Mikloša a ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika. Informoval TASR hovorca TTSK Patrik Velšic.

"V prvom rade hovoríme o tom, že nemocnice nie sú štátne a naše, ale všetky nemocnice slúžia občanovi tohto štátu. Pociťujeme ako naozaj neoprávnenú diskrimináciu, že výkony v našich nemocniciach sú inak honorované ako výkony vo fakultných nemocniciach, aj keď kvalita je, o tom som presvedčený, taká istá," konštatoval predseda TTSK Tibor Mikuš s tým, že zazmluvňovanie výkonov sa nedeje systémovo a v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom hospodárskeho roku. "Štátne alebo fakultné nemocnice dostávajú podporu na oddlženie a naše nemocnice, aj keď prijímajú efektívne opatrenia na zlepšenie hospodárenia, nedostanú nič. Čiže je to prinajmenšom trojaká diskriminácia," zdôraznil predseda. Jeho slová podporil aj poslanec TTSK a predseda Asociácie nemocníc Slovenska Peter Ottinger. "Všetci sa staráme o toho istého občana, bez ohľadu na právnu formu inštitúcie," podčiarkol.

Vo výzve TTSK sa okrem iného uvádza, že nemocnice dlhodobo zápasia s finančnými problémami, ktoré sú spôsobené najmä nedostatočným financovaním zdravotníckych výkonov zo strany zdravotných poisťovní a prijatím rôznych rozhodnutí zo strany MZ SR, ktoré sa týkali o.i. aj zvyšovania platov zdravotníckych pracovníkov bez finančnej kompenzácie.

Zastupiteľstvo tvrdí, že nepriaznivú situáciu a dlhy nemocníc sa Ministerstvo zdravotníctva SR snažilo v minulosti riešiť buď priamo, oddlžením prostredníctvom spoločnosti Veriteľ a.s., alebo návratnou finančnou výpomocou. "Ani jedno z týchto riešení nie je systémové a prinieslo len krátkodobý efekt. V súčasnosti pristupujú zdravotné poisťovne k rôznym nesystémovým opatreniam, ktoré smerujú k redukcii lôžok a rušeniu oddelení a obmedzeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov," stojí vo výzve s tým, že TTSK žiada, aby pri rozhodovaní o osude zdravotníckych zariadení vytvorili podmienky na zrovnoprávnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aby nemocnice TTSK boli zaradené do pripravovaného procesu oddlženia zdravotníckych zariadení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: