Vysoký krvný tlak - hypertenzia

Vysoký krvný tlak - hypertenzia
Zdroj: bigstockphoto.com

O vysokom krvnom tlaku, čiže hypertenzii, už boli popísané tisíce strán v rôznych novinách aj časopisoch. Meranie krvného tlaku sa stalo bežnou záležitosťou. Je pravidlom, že vám ho zmerajú pri každej návšteve všeobecného lekára. Dôvodom toho, že je vysoký krvný tlak medializovaný je aj fakt, že sa jedná o závažnú chorobu, ktorá je zákerná svojou nenápadnosťou. Často sa prejaví až svojimi následkami. Infarkt srdcového svalu a mozgová porážka patria medzi najčastejšie komplikácie hypertenzie.

Aký by mal byť náš tlak, keď je to také dôležité?

Optimálny (alebo ideálny) krvný tlak je 120/80 mmHg. Od hodnôt 140/90 už hovoríme o hypertenzii. Ak sa pacientom s vysokým krvným tlakom, ktorí dosiahli liečbou cieľové hodnoty TK, pridal ešte jeden liek navyše zo skupiny statínov, znížilo sa riziko infarktu o ďalších 45 percent.

Ako sme na tom?

Výskyt hypertenzie na Slovensku sa odhaduje na zhruba 20 – 30 percent dospelej populácie, to znamená, že medzi nami žije približne milión hypertonikov. Platí, že čím vyšší krvný tlak, a čím dlhšie pôsobí, tým býva riziko srdcovo-cievnych ochorení vyššie. Pre pacientov s hypertenziou to znamená, že vysoký krvný tlak treba znížiť na cieľové hodnoty (140/90 mmHg, ak máte aj cukrovku na 130/80 mmHg). Znížením tlaku na uvedené cieľové hodnoty klesne riziko už spomínaného infarktu alebo mozgovej porážky.

Ako dosiahnuť cieľové hodnoty?

Nie je to vôbec jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V prvom rade treba začať s úpravou životného štýlu. Znamená to prestať fajčiť, prestať nadmerne soliť (pozor na minerálky!), začať sa viac hýbať a ak trpíte nadváhou, tak aj schudnúť. Samozrejme, nie vždy to stačí. A vtedy prichádza na rad farmakoterapia. Dnes už neobstojí domnienka, že tieto lieky poškodzujú pečeň. V súčasnosti už majú lekári k dispozícii celý rad účinných a veľmi bezpečných liekov na liečbu vysokého krvného tlaku, tzv. antihypertenzív. Je ich niekoľko skupín. U približne 2/3 pacientov sa môže stať, že len jeden liek stačiť nebude a v takom prípade je nevyhnutné použiť ich kombináciu. Práve vtedy sa kombinujú lieky z rôznych skupín. Treba mať stále na pamäti, že cieľom je dosiahnuť cieľové hodnoty TK, nielen tlak o niečo znížiť.

Nový výskum, nové poznatky

Predpokladajme, že ste disciplinovaný pacient, ktorý dodržiava rady lekára. Takýto pacient nefajčí, zdravo sa stravuje, snaží sa cvičiť a pravidelne užíva predpísané lieky proti vysokému krvnému tlaku. Vďaka tomu sa vám aj podarilo dosiahnuť cieľové hodnoty TK. Na tomto mieste by sme vám mohli pogratulovať a povzbudiť vás, aby ste aj naďalej dodržiavali všetky rady, užívali lieky a tešili sa z dlhšieho a kvalitnejšieho života.

Napriek všetkým týmto spomínaným skutočnostiam však vedci v anglo-škandinávskej štúdii ASCOT nedávno zistili, že liečiť iba hypertenziu nestačí. Prečo?

Ohrozujúce rizikové faktory

Na „vine“ sú totiž ďalšie rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení. Čo je až zarážajúce, ďalšie 3 rizikové faktory sa podpisujú až pod 75 percent rizika, že vám hrozí infarkt. Aké rizikové faktory to teda sú? Popri mužskom pohlaví, veku nad 55 rokov u mužov a nad 65 rokov u žien, fajčení, predčasnom výskyte ICHS u priamych príbuzných, cukrovke, je to predovšetkým vyšší cholesterol (vyšší ako 5,0 mmol/l). Stačia len tri z nich. Koľko je pacientov so zvýšeným krvným tlakom s 3 a viac rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení? Aj keď sa to nezdá, takýchto hypertonikov je až 9 z 10. Je teda vôbec možné urobiť ešte ďalší krok vpred, ak sme už zvíťazili nad hypertenziou a dosiahli sme cieľové hodnoty? Dobrou správou je, že áno!

Dobrá správa pre vaše srdce

Len nedávno sa vo veľkej klinickej štúdii s 20 000 pacientami potvrdilo, že ak sa pacientom s vysokým krvným tlakom, ktorí dosiahli liečbou cieľové hodnoty TK, pridal ešte jeden liek na zníženie hladiny cholesterolu zo skupiny statínov, znížilo sa riziko infarktu o ďalších 45 percent. A to je naozaj veľmi vysoké číslo. Ako disciplinovaný pacient by ste sa teraz mohli opýtať: „To mám užívať ďalší liek? Veď len na ten môj tlak mám už tri.“ A máte pravdu. Čím viac liekov, tým ťažšie je dodržiavať predpísaný liečebný režim. Potvrdilo sa to aj rôznymi výskumami na veľkom počte pacientov. Práve preto sa vedci snažia čo najviac zjednodušiť každodenný život pacientom s chronickými ochoreniami a znižovať počet tabliet.

Na slovenskom trhu už máme liek, ktorý súčasne bojuje nielen proti vysokému tlaku krvi, ale aj proti ďalším kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (napr.proti zvýšenému cholesterolu). Takže namiesto dvoch tabliet, stačí užívať len jednu – a navyše vďaka nej riziko infarktu klesne o ďalších 45 percent. V závere treba jednoznačne zdôrazniť, že liečba vysokého krvného tlaku sa stáva liečbou aj iných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a možnosť použitia viacerých liečiv v jednej tabletke prináša popri efektivite aj významný prínos pre pacienta.

Rizikové faktory zvyšujúce kardiovaskulárne riziko:

  • mužské pohlavie
  • vek nad 55 rokov u muža
  • vek nad 65 rokov u ženy
  • fajčenie
  • cukrovka
  • predčasný výskyt ICHS u priamych príbuzných
  • mikroalbuminúria/proteinúria
  • vyšší celkový cholesterol (vyšší ako 5,0 mmol/l)
  • pozitívna rodinná anamnéza náhlej cievnej mozgovej príhody alebo TIA
  • ischemická choroba dolných končatín

Slovníček neznámych pojmov:
ICHDK – Ischemická choroba dolných končatín
TIA – Tranzitórny ischemický atak mozgu
ICHS – Ischemická choroba srdca mikroalbuminúria – bielkoviny v moči a proteinúria
TK – tlak krvi

Autor článku: MUDr. Rudolf Uhliar, CSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: