Radu Európy znepokuje predpôrodná selekcia pohlavia dieťaťa

Predpôrodná selekcia pohlavia dieťaťa naberá v niektorých európskych štátoch znepokojivé rozmery, tvrdí Rada Európy (RE).

Výbor pre rovnosť šancí Parlamentného zhromaždenia (PZ) RE koncom minulého týždňa poukázal na to, že snahy rodičov zaistiť pre svoje dieťa požadované pohlavie znepokojivo narastajú najmä v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku, ktoré sú členskými štátmi Rady Európy so sídlom v Štrasburgu. Preferencie rodičov pre mužských potomkov sa prejavujú najmä v Azerbajdžane a v Gruzínsku, kde nastal pomer 112 chlapcov ku 100 dievčatám, respektíve 111:100.

V návrhu rezolúcie, ktorá vznikla na základe správy Doris Stumpovej zo Švajčiarska, výbor pre rovnosť šancí vyzýva štyri uvedené krajiny, aby preskúmali príčiny prehlbujúceho sa pomeru medzi pôrodmi chlapcov a dievčat a zároveň zabezpečili dôstojné postavenie ženy v spoločnosti. Vlády týchto štyroch krajín by mali zabezpečiť zber hodnoverných údajov o pomere pohlaví pri pôrode, rozvrstvené podľa jednotlivých geografických regiónov.

Výbor pre rovnosť šancí PZ RE upozornil, že predpôrodná selekcia pohlavia dieťaťa by mala byť prípustná iba vtedy, ak ide o vážne dedičné choroby, prenosné na konkrétne pohlavie. PZ RE bude o navrhovanej rezolúcii hlasovať na najbližšej plenárnej schôdzke (3.–7. októbra) v Štrasburgu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: