V Topoľčanoch a Leviciach straty nahrádzajú nemocnice výkonmi, za ktoré platia pacienti

Úsporné opatrenia zdravotných poisťovní a zvýšené náklady spôsobené zmenami v legislatíve dostali nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach do ekonomických ťažkostí. Zdravotné zariadenia sú preto nútené vykrývať finančné straty pomocou výkonov, za ktoré si pacienti musia zaplatiť sami. Ako pripomenula riaditeľka krajskej neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami Marta Eckhardtová, v Topoľčanoch už poisťovne nepreplácajú ukončené hospitalizácie na otorinolaryngológii, očnom oddelení a urológii. Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera si neobjednali výkony ani na oddelení dlhodobo chorých. V levickej nemocnici už nefungujú lôžkové oddelenia na očnom oddelení a na otorinolaryngológii.

Podľa Eckhardtovej má momentálne každá nemocnica dlhy vo výške viac ako dva milióny eur. Preto boli nútené pristúpiť k maximálnemu šetreniu. Boli stanovené limity pre jednotlivé oddelenia, ktoré sa týkajú napríklad spotreby liekov a zdravotných pomôcok. "Avšak opatreniami zdravotných poisťovní došlo k takému významnému zníženiu tržieb, že ich nemocnice nedokážu pokryť znížením nákladov," uvádza sa v správe adresovanej zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nemocnice preto boli nútené začať vykrývať svoje straty prostredníctvom výkonov, ktoré si platia priamo pacienti. Obe už spoplatnili sprievodcov, od ktorých pri preprave dopravnou zdravotnou službou pýtajú sedem centov za kilometer.

Nemocnica v Leviciach tiež zvýšila doplatky za niektoré očné šošovky o časť, ktorú nehradia poisťovne. "Pokiaľ sa pacient rozhodne, že chce šošovku, ktorej plnú cenu hradí poisťovňa, samozrejme ju dostáva bezplatne. Pokiaľ sa pacient ale rozhodne pre drahšiu šošovku, ktorej celú cenu zdravotná poisťovňa neuhrádza, vtedy je pacient povinný doplatiť si," uviedla Eckhardtová. Nemocnica Topoľčany už začala vyberať doplatky za chirurgické výkony na centrálnych operačných sálach, ktoré zdravotná poisťovňa zazmluvnila ako ambulantné výkony. "Dopláca sa aj za nadštandardný materiál použitý pri chirurgických zákrokoch," vysvetlila Eckhardtová.

Riaditeľka neziskovej organizácie zdôraznila, že aj napriek neľahkej ekonomickej situácii sú obe nemocnice schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť na kvalitnej úrovni a naďalej sa rozvíjať, o čom svedčia aj tento rok sprevádzkované jednotky intenzívnej starostlivosti na chirurgickom a oddelení a oddelení úrazovej chirurgie v Leviciach. Očakávať, že niekedy budú nemocnice fungovať bez dlhov, je však podľa jej slov nereálne. "Mať dlhy na nule? V prípade, že budú platby zdravotných poisťovní korigované stále tak, ako sú a budú neustále vymýšľať nové projekty, ktoré budú výrazne nižšie, ako sú oprávnené náklady nemocníc a na druhej strane štát bude vymýšľať zákony, ktoré nám skomplikujú situáciu, tak sa nám to nikdy v živote nepodarí," skonštatovala.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: