Uhliarik: Schválenie reformy liekovej politiky je dobrou správou pre pacientov

Poslanci NR SR dnes schválili zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí doterajšiu legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukotvenú v zákone č. 577/2004 Z. z. a zároveň schválili aj nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý nahradí zákon č. 140/1998 Z. z.

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik označil schválenie liekovej reformy za mimoriadne dobrú správu pre všetkých pacientov, pretože lieky na Slovensku budú lacnejšie: "Nastavili sme zákonom ceny liekov na druhé najnižšie v Európskej únii. Lekárne sa na základe zákona budú musieť podeliť o zľavy, ktoré im poskytujú distribútori liekov, s pacientmi."

Medzi prínosy zákonov okrem iného patrí zvýšenie transparentnosti kategorizácie, podrobnejšia úprava podmienok úradného určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia, zvýšený dôraz na otázku nákladovej efektívnosti liečby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zavedenie inovatívnych nástrojov do procesu kategorizácie liekov, podpora úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia vyplývajúca zo vstupu generických liekov na trh. Zrušuje sa obmedzenie vydať povolenie len na jednu verejnú lekáreň a jednu pobočku verejnej lekárne, ale pri súčasnom zachovaní kritérií odbornosti, ukladá sa lekárom povinnosť generickej preskripcie, po novom budú písať názov účinnej látky, zároveň im však zostane možnosť uviesť na recept aj názov konkrétneho lieku.

To sú iba niektoré z prínosov oboch zákonov, ktoré pri legislatívnom procese odolali obrovskému tlaku farmaceutických spoločností aj lekárnikov, ktorí prídu o časť svojich ziskov. Skutočnosť, že nové zákony vstúpia do platnosti od 1. decembra 2011, je veľký prelom v transparentnosti liekovej politiky na Slovensku. Znamená to, že na internete budú zverejnené všetky stanoviská odborných orgánov k liekom, prístupné všetkým záujemcom.

"My sme tieto zákony robili v prospech pacientov a 100 miliónov eur, ktoré v systéme zostanú, bude smerovať do nemocníc prostredníctvom zdravotných poisťovní," zdôraznil minister Uhliarik.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: