S októbrovou kategorizáciou prídu na trh aj nové molekuly liečiv

Októbrová kategorizácia liekov prináša na slovenský trh aj lieky, ktoré obsahujú aj novozaradené účinné molekuly liečiv. V zozname pribudol napríklad liek s obsahom účinnej látky makrogol, ktorý je určený na vyčistenie čreva pred rôznymi klinickými vyšetreniami napríklad endoskopiou. Na liečbu miernej až strednej esenciálnej hypertenzie dospelých pacientov pribudli štyri nové druhy balenia liekov s obsahom lerkanidipínu, ktorý môžu spolu s inými liekmi pomôcť aj tým pacientom, u ktorých sa tlak doteraz nedarilo upraviť.

Ako ďalej informuje ministerstvo zdravotníctva, do skupiny liečiv na liečbu hypercholesterolémie pribudli ďalšie lieky s účinnou látkou atorvastatín a rosuvastatín v novej sile. Na terapiu dermatóz reagujúcich na lokálnu liečbu kortikosteroidmi bol zaradený nový liek s obsahom betametazónu v novej liekovej forme - dermálna kvapalina. Pacientky s diagnózou endometriózy budú môcť užívať liek s obsahom novej molekuly liečiva - dienogest. Na liečbu nezhubného zväčšenia prostaty sa bude môcť využívať liek s obsahom novej molekuly liečiva silodozín. Liek s obsahom novej účinnej látky konestat alfa je zase určený pre dospelých pacientov so zriedkavou vrodenou krvnou poruchou s názvom dedičný angioedém, čo znamená nedostatok inhibítora proteínu C1 v krvi. Podávaním konestatu alfa sa rieši nedostatok inhibítora C1 a zmierňujú sa príznaky ochorenia. Ďalší nový liek s obsahom účinnej látky retigabín sa používa ako prídavná liečba k antiepileptickým liekom pri liečbe dospelých pacientov s epilepsiou.

Na liečbu periférnej neuropatickej bolesti u dospelých pacientov bez cukrovky, buď ako monoterapia alebo v kombinácii s ďalšími liekmi proti bolesti bol zaradený liek s obsahom novozaradenej molekuly liečiva kapsaicín vo forme dermálnej náplaste. Nový liek s obsahom liečiva metylfenidát je indikovaný ako súčasť komplexného liečebného programu detí vo veku šesť rokov a starších s poruchou pozornosti sprevádzanou hyperaktivitou, v prípade, že ostatné liečebné opatrenia sú nedostatočné. Na liečbu straty zraku u dospelých pacientov spôsobenej upchatím žíl v oku, so vznikom opuchu v oblasti sietnice, je určený intravitreálny implantát s účinnou látkou dexametazón, ktorý sa podáva formou injekcie do oka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: