STU založila centrum, ktoré uľahčí prácu so záznamom pacienta

Slovenská technická univerzita v Bratislave založila začiatkom septembra Národné centrum znalostných dátových štruktúr – archetypov (NCA). Tie pomôžu prepájať informácie o pacientoch medzi lekármi a zvýšia efektivitu ich liečby.

Počítač bude tieto záznamy archivovať a umožní lekárom lepšiu spoluprácu. "Lekár narazí na nejaký problém, zapíše to do tejto štruktúry a systém mu nájde stovky prípadov, ktoré v minulosti riešili jeho kolegovia. Bude vedieť, ako prebiehala liečba, čo sa stalo a čomu sa môže vyhýbať," opísal na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľ centra Martin Foltin výhody využívania archetypov. Ako príklad uviedol staršiu ženu, ktorá si zlomila vo vysokom veku nohu, prešla náročnou operáciou, po ktorej sa jej začali vytvárať trombocity. Lekári na Slovensku si mysleli, že trombocity sa začali tvoriť pre rakovinu. Na základe skúseností z Francúzska, kde mali databázu ochorení pacientov, sa však rodine ženy podarilo zistiť, že u žien vo vysokom veku je tvorba trombocitov v takýchto prípadoch častá a trombocity sa samy aj vstrebajú. Touto informáciou sa tak u ženy podarilo predísť náročnej a nákladnej liečbe. Foltin dodal, že využitím archetypov sa tiež výrazne skráti čas vytvárania lekárskych záznamov o pacientovi.

"Tieto archetypy sú už v mnohých krajinách pomerne rozvinuté," uviedol riaditeľ výskumného centra STU Peter Linhardt. Systém sa využíva v Dánsku, Švédsku, Brazílii, na Novom Zélande či v Slovinsku. Prínosom nového národného centra je zabezpečiť, aby sa tieto archetypy priniesli na Slovensko a sprostredkovali sa odbornej verejnosti. NCA bude spolupracovať s tvorcami elektronického zdravotníctva, tzv. eHealthu. Cieľom centra bude zvýšiť kvalitu dát, ktoré vďaka eHealthu budú o pacientovi k dispozícii v elektronickom systéme. "Budeme ich posúvať v takom poradí, ako ich potrebuje vývoj elektronického zdravotníctva eHealthu na Slovensku a to posúdi Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI)," dodal Lindhardt. S NZCI archetypove centrum úzko spolupracuje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: