Koľko lekárov sa pripojí k hromadným výpovediam bude známe cez týždeň

Koľko slovenských lekárov pracujúcich v nemocniciach sa zapojí do podávania hromadných výpovedí, by malo byť známe do konca týždňa. Ako ozrejmil šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marian Kollár, všetko nasvedčuje tomu, že výpovede lekári podajú 1. októbra, s ich podávaním chcú pritom čakať do poslednej chvíle, aby ich bolo čo najviac. Pracovné pomery by sa v tomto prípade ukončili ku koncu novembra.

Pod hromadné výpovede sa podľa posledného údaju LOZ podpísalo asi 1500 lekárov spomedzi asi 6500 v slovenských nemocniciach. Do akcie sa zapojil aj šéf Slovenskej lekárskej komory Milan Dragula. Zdravotníci nepodanie výpovedí podmieňujú štyrmi požiadavkami. Medzi ne patrí dodržiavanie Zákonníka práce a personálnych normatívov v nemocniciach, dofinancovanie systému, lepšie mzdové ohodnotenie a zastavenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Ako poukázal poslanec Národnej rady SR a člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS), lekári opakovane poukazovali na nedofinancovanie sektoru. "Preto niet sa čo čudovať, ako reagujú dnes a hromadne podávajú výpovede. Majú vari inú možnosť, keď ich problémy vláda nerieši?" Ako lekár konštatoval, že ani pre jedného lekára nie je jednoduché pri celoživotnom štúdiu zodpovednosti povedať, že končí a dáva výpoveď. "Je to posledná a krajná možnosť, ako osloviť spoločnosť, ale najmä súčasnú vládu, ktorá by sa mala zdravotníctvom konečne profesionálne a s plnou vážnosťou zaoberať," uzavrel.

Výpovede, ktoré zbierajú lekárski odborári, považuje minister zdravotníctva Ivan Uhliarik za donucovacie. Spôsob zbierania výpovedí podľa neho nemá oporu v právnom systéme, s čím odbory nesúhlasia. "Je na rozhodnutí každého lekára, či opustí svojich pacientov, či kvôli peniazom túto výpoveď dá." Vysvetlil, že najprv však treba urobiť v systéme poriadok a upchať diery a potom sa možno baviť o tom, kde sa peniaze použijú.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: