Balneoterapia psoriázy

Balneoterapia psoriázy
Zdroj: bigstockphoto.com

Psoriáza patrí medzi najčastejšie kožné ochorenia, a v súčasnosti postihuje okolo 1 – 3 percentá ľudí. Nie je prenosná dotykom, ale podmienená geneticky. Na koži sa choroba prejaví ako ohraničená červená škvrna, pokrytá striebristými šupinkami. Najčastejšie sú viditeľné príznaky na lakťoch a kolenách, ale chorobné zmeny sa môžu šíriť aj na iné časti tela. Ochorenie môže postihnúť aj kĺby a vzniká psoriatická arthropatia. Dodnes nie je známa špecifická terapia psoriázy. Liečbu treba zamerať na provokujúce faktory a prispôsobiť forme a štádiu ochorenia. Základom je miestna liečba lokálnymi prípravkami, masťami, krémami, tinktúrami (napr. s obsahom kyseliny salicylovej). Po odstránení šupín sa zvýši možnosť prieniku a účinku pri aplikácii protipsoriatických liekov obsahujúcich decht, cignolín, vitamín D3. Prímorská liečba využíva kombináciu vplyvu morskej vody a klimatických podmienok s dostatkom slnka. Účinky svetloliečby sa využívajú aj pomocou umelých žiaričov ultrafialového svetla. Pri celkovej liečbe rozsiahlejších foriem sa podávajú kortikoidy, imunosupresíva, cytostatiká a biologická liečba.

Balneoterapia

V liečbe psoriázy má svoje nezastupiteľné miesto aj balneoterapia (kúpeľná liečba), ktorá patrí k najstarším spôsobom liečby viacerých ochorení. A najmä sírové a sírovodíkové minerálne kúpele boli vyhľadávané pre liečbu ochorení kože alebo ochorení pohybovej sústavy. Účinok balneoterapie môžeme rozdeliť na nešpecifický a špecifický. Nešpecifický vplyv je spôsobený nadľahčovaním tela vo vode, a preto ponorený človek váži iba 1/10 svojej telesnej hmotnosti. To znižuje tlak na kĺbové plochy pohybovej sústavy a teplý kúpeľ zároveň uvoľňuje bolestivo stuhnuté svaly. Špecifický účinok kúpeľa vzniká účinkom rozpustených liečivých minerálnych látok alebo plynov. Vnikajú nielen do kože, ale ich priaznivý vplyv sa šíri aj do celého organizmu.

Pramene minerálnej sírovodíkovej vody v Smrdákoch majú pôvod v miestnych podmienkach pred 25 miliónmi rokov. Premenou biologických látok usadzovaných na dne v teplých lagúnach vznikli minerálne vody s obsahom sírovodíka až 680 mg /1 liter vody. Na porovnanie treba uviesť, že hladiny sírovodíka v ostatných minerálnych vodách na Slovensku dosahujú maximálne 25 mg /1 liter vody. Liečebný účinok sírovodíka na kožu sa dosahuje pri hladine 50 – 100 mg/l a vysvetľuje sa jeho imunologickými vplyvmi na bunkovej úrovni. Zistilo sa, že protizápalové a antiproliferatívne účinky sírovodíkovej minerálnej vody pri terapii psoriázy, ekzémov a ďalších dermatóz sú spôsobené vplyvom sírovodíka na cytokínové receptory na povrchu buniek. Je to primárny imunosupresívny vplyv sírovodíkovej minerálnej vody na Langerhansove bunky (u 50 percent dochádza k zníženiu počtu a zmene štruktúry cytokínových receptorov).

Sírovodík má tlmivý vplyv aj na cytokíny, pričom znižuje počet a moduluje afinitu receptorov na keratinocytoch pre rastový faktor epidermy. Zníženie ich počtu aj pre interleukín-8 na normálnu úroveň znižuje aj patologicky zvýšenú hyperproliferáciu, čím dochádza k hojeniu kožných prejavov. Tento efekt môže mať aj sekundárny preventívny charakter a zabraňuje včasnej recidíve. Dôležité je, že na receptorovej úrovni má sírovodík podobné účinky ako cyklosporín, dithranol alebo ultrafialové žiarenie typu UV-B.

Balneoterapia priaznivo vplýva aj na postihnuté kĺby a chrbticu. Výrazný protibolestivý liečebný účinok vzniká už počas kúpeľa v sírovodíkovej minerálnej vode a pretrváva i pri následnom odpočinku a ďalších pohybových aktivitách. Minerálne vody zo sírovodíkového prameňa postupne vytvorili v nánosoch spraše aj ložiská liečivého bahna. Aplikuje sa na postihnuté kĺby alebo chrbticu vo forme bahenných zábalov. Horúce bahno chladne 4x pomalšie ako voda a to spôsobí dokonalý prestup tepla hlboko do postihnutých kĺbov. Bahenný zábal sa tým podieľa na priaznivom liečebnom vplyve spolu so sírovodíkovými kúpeľmi. Z uvedených informácií preto vyplývajú i liečebné indikácie. Sú to predovšetkým psoriáza (lokalizované i generalizované formy) a artropatická (kĺbová) psoriáza.

Balneoterapia v sírovodíkovej minerálnej vode spolu s bahennými zábalmi i prírodnou helioterapiou alebo fototerapiou, elektroterapiou, masážami, diétnou liečbou a pohybovými aktivitami dáva vynikajúce predpoklady pre úspešný komplexný balneoterapeutický vplyv na ochorenia kože i pohybovej sústavy. Z dlhodobého hľadiska podľa odpovedí pacientov ústup ochorenia po liečbe pretrváva asi pol až trištvrte roka. Najnovšie poznatky ukazujú, že psoriáza nielen zhoršuje kvalitu života, ale môže skracovať aj jeho dĺžku. Psoriatický zápal totiž zvyšuje riziko vzniku a rozvoja ochorení srdca a ciev. Ťažká a zanedbaná psoriáza je preto spojená s vyšším rizikom úmrtia. Štatistiky ukazujú, že môže skrátiť život asi o 3,5 roka u mužov a o 4,5 roka u žien. Dôsledná liečba psoriázy, do ktorej patrí i balneoterapia, preto môže zlepšiť prognózu dĺžky života.

Autor článku: MUDr. Ján Lidaj a MUDr. Alena Masarovičová, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: