Uskutočnilo sa slávnostné odovzdanie očných prístrojov zakúpených z finančného príspevku spoločnosti U.S.Steel Košice

Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie očných prístrojov v hodnote 79 473 EUR zakúpených pre dve očné pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice z finančného príspevku spoločnosti U.S.Steel Košice - tretinu z tejto sumy vyzbierali zamestnanci železiarní počas vlaňajšej vianočnej zbierky, tretinou prispela spoločnosť U. S. Steel Košice a tretinou Nadácia U. S. Steel Košice. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa konalo v očnej ambulancii na Pavilóne zdravia UNLP Košice. Ambulancia je súčasťou očného oddelenia, ktoré získalo novú mydiatickú fundus kameru a 3 CD kameru ako doplnok k operačnému mikroskopu. Ďalší prístroj - laserový fotokoagulátor -nadobudla Očná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ pôsobiaca na Triede SNP 1.

Riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH, zástupkyňa prednostu očnej kliniky MUDr. Monika Moravská a primárka očného oddelenia MUDr. Danica Jonecová vyjadrili pri stretnutí s prezidentom spoločnosti U.S.Steel Košice Davidom J. Rintoulom poďakovanie všetkým zamestnancom železiarní, nadácii i vedeniu tejto spoločnosti za to, že sa rozhodli prispieť práve na zakúpenie týchto prístrojov.

„Špeciálna kamera pomôže pri diagnostike ochorení očnej sietnice a očného nervu a laserový koagulátorový prístroj je neoceniteľný a nevyhnutný pri liečbe chorobných prejavov na sietnici, hlavne u diabetikov. Prínos týchto zariadení ocení celý rad pacientov v Košickom kraji,“ zdôraznila riaditeľka Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH.

Zrak je jeden z najcennejších ľudských zmyslov a vnímame ním takmer 90 percent informácií. Pacientom, ktorí strácajú zrak v dôsledku ochorení či úrazov oka, pomáhajú dve pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice – očná klinika a očné oddelenie.

Očné oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pôsobí od roku 1926, kedy vzniklo ako samostatné očné oddelenie v Štátnej nemocnici. V súčasnosti má 15 lôžok a poskytuje široké spektrum výkonov liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti oftalmológie. Vybavenie jeho operačnej sály umožňuje robiť všetky očné operácie na úrovni súčasných medicínskych kritérií. Medzi najčastejšie chirurgické zákroky vykonávané na tomto pracovisku patria: operácia šedého zákalu, operácie sklovca a sietnice, operácie úrazov, transplantačné operácie, operácie strabizmu (škúľavosti) a glaukómu. Niektoré chirurgické výkony je možné operovať v rámci jednodňovej chirurgie. V ambulantnej starostlivosti pacientom poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení ako je glaukóm, metabolicko-cievne ochorenia, ku ktorým patria komplikácie diabetu (cukrovky), vekom podmienená degenerácia sietnice a iné.

Z vianočnej zbierky spoločnosti U.S.Steel Košice bola pre jeho potreby zakúpená MYDIATICKÁ FUNDUS KAMERA (na diagnostiku ochorení sietnice a očného nervu a fotodokumentáciu očného pozadia) a 3 CD kamera k operačnému mikroskopu. „V prvom rade ju využívame na fluoroangiografické vyšetrenie cievneho systému sietnice. Jedná sa vyšetrenie s použitím kontrastnej látky, pri ktorom sa zobrazuje cievny systém sietnice. Predstavuje štandardnú metódu vyšetrenia u pacientov s diabetickou retinopatiou, na základe ktorého sa vykonáva cielené ošetrenie sietnice laserom. Využíva sa aj u pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly a slúži tiež na sledovanie nálezu zmien na sietnici pri ďalších ochoreniach, napríklad na sledovanie pigmentových nervov. Svoj význam má aj pri vyšetrení glaukómu, kde dokáže včas odhaliť prípadné poškodenie očného nervu. Ďalším získaným prístrojom je 3 CD kamera k operačnému mikroskopu a slúži na priame sledovanie a na záznam priebehu očných operačných výkonov,,“ vysvetľuje primárka Očného oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Danica Jonecová, podľa ktorej nové prístroje skvalitnili prácu oftalmológov a rozšírili ich možností v diagnostike a liečbe očných ochorení.

Očná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ pôsobí od roku 1948 a je združeným zdravotníckym a pedagogickým pracoviskom. Zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť na lôžkovej časti, konziliárne služby na špecializovaných ambulanciách zameraných na mikrochirurgiu katarakty, sklovcovo-sietnicovú chirurgiu, glaukóm, metabolické a cievne ochorenia oka a laserovú liečbu, detskú oftalmológiu, neurooftalmológiu a orbitológiu, onkooftalmológiu a traumatológiu oka. Poskytuje pregraduálnu výchovu študentov medicíny, zdravotných sestier a postgraduálnu výchovu lekárov. Lôžková časť disponuje 15 lôžkami a poskytuje diagnostickú a operačnú oftalmologickú starostlivosť vrátane operácií na zadnom segmente oka. Zameranie kliniky je obohatené aj laserovou liečbou, s ktorou má dlhodobé skúsenosti, porovnateľnou s významnými pracoviskami vo svete. Medzi novozavedené liečebné metódy v posledných troch rokoch patrí cielená liečba pomocou anti – VEGF preparátov. Zabezpečuje stabilizáciu videnia pri ochorení spojenom s ťažkou nenávratnou stratou videnia - vekom podmienenej degenerácie makuly. Z nadštandardných diagnostických metód vykonáva tomografické vyšetrenie zrakového nervu (HRT II) na včasnú diagnostiku glaukómu, fluoroangiografické vyšetrenia ochorení sietnice a onkologických ochorení pomocou najmodernejších digitálnych zobrazovacích modalít a fluoroangioografiu dúhovky. Počet hospitalizovaných pacientov na tomto pracovisku predstavuje cca 1400 ročne a vyšetrení je zrealizovaných do roka zhruba 25-tisíc.

Vďaka spoločnosti U.S.Steel Košice mohlo toto pracovisko zakúpiť nový LASEROVÝ FOTOKOAGULÁTOR. „Zariadenie je kľúčové predovšetkým pri liečbe chorobných prejavov na sietnici, hlavne u diabetikov všetkých vekových skupín. Je nevyhnutný aj na ošetrenie iných metabolických a cievnych ochorení s prejavom na oku, používa sa pri trombózach sietnicových ciev, pri ťažkej krátkozrakosti, pri odlúpeniach sietnice, pri degeneratívnych ochoreniach súvisiacich s vekom, pri glaukóme a pri poúrazových stavoch, ktoré poškodili sietnicu. Laserové ošetrenia je nevyhnutné realizovať u týchto ochorení čo najskôr, čím sa predíde ďalším komplikáciám spojeným často s nenávratnou stratou videnia. Má teda veľmi široké využitie a to hlavne na klinických pracoviskách, kde je najvyššia koncentrácia pacientov s vyššie uvedenými ochoreniami,“ konštatuje zástupkyňa prednostu Očnej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ MUDr. Monika Moravská.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: