Starostovia žiadajú kompetentných o stanovisko k financovaniu LSPP v Krupine

Záruku zachovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a zaujatie stanoviska k jej financovaniu žiadajú od kompetentných primátori miest a starostovia obcí – účastníci zmluvy o založení Spoločného obecného úradu, spoločnej obecnej úradovne so sídlom v Krupine. Reagujú tak na voľne šírené informácie po zdravotníckych zariadeniach, že LSPP v Krupine už nebude.

Ako vyplýva z uznesenia, ktoré primátori a starostovia v týchto dňoch prijali, v súčasnosti obce a mestá krupinského okresu riešia požiadavky lekárov na dofinancovanie tejto služby z ich vlastných rozpočtov. "Nie je nám ale známy legislatívny predpis, ktorý by nám dával túto povinnosť, ale ani možnosť (v prípade, že by sa zmenila finančná situácia v samospráve)," píše sa v uznesení.

Za súčasného stavu je problém riešiť financovanie zdravotníctva z rozpočtov obcí nereálny. Podľa starostov je ho potrebné riešiť na úrovni príslušných ministerstiev. Preto ich žiadajú o stanovisko. Ako sa ďalej píše v uznesení, okres Krupina tvoria dve mestá a 34 obcí s počtom obyvateľov asi 23.000. Pri súčasnej situácii, keď sa v obciach postupne obmedzuje spojenie SAD počas dní pokoja a vo večerných hodinách, je nevyhnutné využívať len osobné autá, ktoré ale nevlastní každá domácnosť. Vzdialenosť niektorých obcí od miesta výkonu LSPP - okresného mesta Krupina, ja asi 30 km. V prípade zrušenia zabezpečovania tejto služby v meste by sa občanovi predĺžila cesta o ďalších 30 km. Pri prejazde 60 km najmä v zimnom období a kvalite komunikácií už nemôžeme hovoriť o prvej pomoci, keď pre pomoc a záchranu ľudského života rozhodujú minúty. Taktiež náklady na cestovné tvoria nezanedbateľný podiel na rozpočtoch domácností. Štátom schvaľované príjmy občanov sú pre všetkých rovnaké, ale občania vzdialenejších obcí od sídiel musia vynaložiť väčšie výdavky.

Obce a mestá krupinského okresu poukazujú aj na potrebu riešiť situáciu v zdravotníctve, pretože poplatky o ktorých sa občan neustále dozvedá prostredníctvom médií, mu neumožňujú liečiť sa v zdravotníckom zariadení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: