Aj malé deti v predškolskom veku môžu mať depresiu

Aj malé deti v predškolskom veku môžu mať depresiu
Zdroj: bigstockphoto.com

Už malé deti predškolského veku môžu trpieť depresiou, ktorá sa u nich prejavuje známkami introverzie, strachu a plachosti. Mnohé depresívne deti sú tiež agresívne. Varuje nemecká neurologička a psychiatrička Christa Schaffová, predsedníčka Profesionálneho združenia pre detskú a adolescentnú psychiatriu, psychosomatiku a psychológiu.

Ak majú rodičia podozrenie, že ich dieťa nie je v poriadku, mali by ho neustále pozorovať, či už pri hrách, jedení alebo v spánku. Pri starostlivom pozorovaní si rodičia môžu všimnúť, že deprimované deti predškolského veku majú často smutný výraz tváre ako aj oslabenú mimiku a gestikuláciu, vysvetľuje Schaffová. Veľa z týchto detí tiež nejaví žiadny záujem zúčastňovať sa na hrách spolu so svojimi rovesníkmi.

Akonáhle začnú navštevovať školu, je dôležité, aby si rodičia všímali všetko, čo sa týka slabého prospievania dieťaťa v škole a jeho strachu v tejto súvislosti. Rodičia by mali brať vážne akúkoľvek zmienku o smútku či vyjadrenie dieťaťa, že spácha samovraždu, zdôrazňuje Schaffová. "U adolescentov sú symptómy oveľa bližšie tým, aké sa objavujú u dospelých, teda nepokoj, problémy s koncentráciou a nízka sebadôvera."

Ak sa rodičia domnievajú, že ich dieťa trpí depresiou, mali by urýchlene vyhľadať detského psychológa, dodáva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: