SZU otvorila nové výučbové základne

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) otvorila svoje nové výučbové základne. V súkromnom zdravotníckom zariadení, Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, tak má od októbra univerzita svoje ďalšie pracoviská, a to Endokrinologickú kliniku, ústav klinickej fyziky, ústav patológie a ústav laboratórnej medicíny. Ako zdôraznila rektorka SZU Dana Farkašová, snahou univerzity je zabezpečovať praktickú výučbu v prirodzených podmienkach. Realizácia tohto zámeru je podľa jej slov jedným zo základov vytvárania podmienok na výchovu kvalitných lekárov. "Aj preto sa snažíme hľadať zariadenia, ktoré sú dobre vybavené tak po materiálno-technickej stránke a zároveň disponujú kvalitným personálnym zázemím," doplnila. Návrh na zriadenie výučbových základní schválilo vedenie SZU jednohlasne. Ako podotkla Farkašová, otvoril sa priestor na ďalšie zvýšenie kvality výučby na univerzite. TASR informoval vedúci mediálneho oddelenia SZU Martin Urmanič.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: