Aktívnym starnutím je možné eliminovať či oddialiť Alzheimerovu chorobu

Za posledných 200 rokov sa podľa niektorých sledovaní zdvojnásobila priemerná dĺžka života. Podľa správy OSN sa celosvetová priemerná dĺžka života zvýšila zo 47 rokov vypočítaných za obdobie 1950-1955 na 68 rokov v období 2005-2010, čo predstavuje skoro 1,5-násobný nárast.

Čím rýchlejšie starne populácia, tým rýchlejšie narastá počet ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou, konštatovala dnes na stretnutí s novinármi zástupkyňa Nadácie Memory a tajomníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti Alžbeta Veselá v súvislosti s blížiacim sa Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Podľa Alzheimer's Disease International žije vo svete 36 miliónov ľudí s demenciou. Alhzeimer Europe uvádza, že v Európe trpí Alzheimerovou chorobou a inými demenciami 7,3 milióna obyvateľov a na Slovensku sa predpokladá okolo 50.000 ľudí s týmto ochorením. Na summite OSN o neprenosných chorobách pred dvomi týždňami prijali vyhlásenie, ktoré priradilo Alzheimerovu chorobu ako piatu k štvorici najzávažnejších ochorení (diabetes, rakovina, ochorenia pľúc a kardiovaskulárne ochorenia), informovala Veselá. Pripomenula, že Alzheimerova choroba je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ale v súčasnosti dostupná terapia a dodržiavanie zásad aktívneho starnutia môžu prepuknutiu tohto ochorenia zabrániť, alebo ho oddialiť.

Európsky parlament vyzýva preto všetky štáty, aby podporou koncepcie "zdravého životného štýlu pre zdravý mozog" poskytovali občanom informácie o správnej životospráve, ktorá môže oddialiť, resp. zabrániť prepuknutiu Alzheimerovej choroby a ďalších demencií. Medzi zásady aktívneho starnutia patrí - celoživotné vzdelávanie, zdravé stravovanie s dostatočným množstvom zeleniny, ovocia, rýb, orechov, s obmedzením tukov, dostatok pohybu, udržiavanie sociálnych a spoločenských vzťahov, dobrá komunikácia v rodine, byť zvedavý celý život za účelom získavania nových informácií a podnetov pre cvičenie pamäti. V tomto kontexte Alžbeta Veselá doplnila, že vzdelávanie počas mladosti a dospelosti a následné celoživotné vzdelávanie a záujem o nové informácie vytvára kognitívnu rezervu pre náš mozog. Čím väčšiu kognitívnu rezervu si vytvoríme, tým viac môžeme ovplyvniť klinické prejavy Alzheimerovej choroby. Túto informáciu treba vštepovať už mladej generácii.

V súvislosti so zdravým stravovaním a dostatkom pohybu Veselá pripomenula, že po 45. roku života by človek mal znížiť o 15 percent príjem potravín a snažiť sa udržať si optimálnu váhu. Denne je vhodná 40- až 60-minútová prechádzka alebo 20-minútová rýchla chôdza a krátka ranná rozcvička s hlbokými nádychmi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: