Trojklanný nerv

Trojklanný nerv
Zdroj: bigstockphoto.com

Trojklanný nerv (nervus trigeminus) je obojstranný piaty mozgový nerv. Zabezpečuje vnímanie dotykovej, tepelnej, bolestivej citlivosti z celej tváre a temena hlavy, a tiež inerváciu a motorické funkcie žuvacích svalov. Má 3 základné vetvy. Prvá vetva (V1) inervuje temeno hlavy, čelo, koreň nosa a hornú časť očí. Druhá vetva (V2) zásobuje hlavne oblasť hornej čeľuste. V3 je treťou vetvou, ktorá zásobuje oblasť dolnej čeľuste.

K ochoreniam trojklanného nervu patria:

Neuralgia trojklanného nervu

Má pomerne častý výskyt. Prejavuje sa záchvatmi veľmi intenzívnej, ostrej bolesti trhavého alebo vŕtavého charakteru v inervačnej oblasti niektorej z 3 vetiev. Intenzita bolesti je veľmi krutá, neznesiteľná. Bolesti môžu veľmi negatívne vplývať na kvalitu života, pacienti majú často samovražedné myšlienky.

Neuralgie trojklanného nervu:

Idiopatická forma (esenciálna neuralgia): nemá žiadnu zistiteľnú príčinu. Postihnutí jedinci sú starší ako 50 rokov. Bolesti sú lokalizované do oblasti hornej alebo dolnej čeluste. Pre lokalizáciu bolesti pacienti najprv vyhľadávajú zubára. Očná veta býva postihnutá zriedka. Bolesti majú obvykle krátke trvanie (ako blesk), trvajú od 1 sek. do 2 min. Záchvat neuralgickej bolesti môže byť spúšťaný dotykmi v určitých oblastiach („trigger points“), napríklad pri čistení zubov, holení, žuvaní, pri dotykoch v oblasti nosa a úst. Niektorí pacienti sa preto neodvažujú otvoriť ústa, nejedia a vyhýbajú sa rozprávaniu. Bolesť môže byť tak intenzívna, že vyvoláva v tvári bolestivú grimasu. Frekvencia záchvatov sa pohybuje od až po sto denne. Medzi záchvatmi sú pacienti úplne bez ťažkostí. Záchvaty môžu po niekoľkých týždňoch odznieť a pacient môže byť mesiace až roky bez záchvatov. Pacienti sa liečia farmakologicky a iba v zriedkavých prípadoch môže byť farmakologická liečba neúčinná. Vtedy je indikovaný neurochirurgický zákrok na štruktúrach trojklanného nervu.

Symptomatická forma (sekundárna neuralgia): vyskytuje sa v rámci neurologických ochorení. Najčastejšou príčinou je skleróza multiplex, zápalové ochorenia a expanzívne procesy (nádory, cievne výdute a malformácie) v oblasti vetiev trojklanného nervu. Táto forma má určité osobitosti. Vyskytuje sa často u mladších jedincov, neuralgie môžu byť obojstranné, bolesti sú pretrvávajúce až chronického charakteru, pacienti majú aj iné neurologické príznaky vyplývajúce zo základného ochorenia. V zriedkavých prípadoch sa môže prejavovať záchvatovými prejavmi, ktoré sú identické ako pri idiopatickej neuralgii. U všetkých pacientov s neuralgiou trojklanného nervu je vždy indikované vyšetrenie mozgu, mozgo-miešnych obalov a lebky magnetickou rezonanciou, podľa potreby aj iné vyšetrenia, za účelom zistenia resp. vylúčenia základného neurologického ochorenia. Symptomatickú, ale aj idiopatickú formu je potrebné odlíšiť od viacerých tvárových neuralgií a tvárových bolestí, ktoré majú príčinu v iných nervových štruktúrach. V terapii symptomatických foriem neuralgie trojklanného nervu je rozhodujúca kauzálna liečba zameraná na základné ochorenie. Napr. pri nádoroch, cievnych malformáciach a výdutiach je indikovaný neurochirurgický zákrok. Medikamentózne sa symptomatická forma lieči podľa rovnakých zásad ako idiopatická forma.

K ďalším ochoreniam trojklanného nervu patria: postherpetická neuralgia trojklanného nervu, poškodenia jednotlivých vetiev a vetvičiek trojklaného nervu, izolovaný výpadok nervus mentalis, pálenie jazyka.

Poruchy trojklanného nervu sa vzácne vyskytujú u detí v rámci kongenitálnych vývojových porúch. U dospelých jedincov môže poškodenie trojklanného nervu vzácne vzniknúť v rámci autoimunitných ochorení.

Autor článku: MUDr. Peter Špalek, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: