Všeobecní lekári sa tento týždeň zameriavajú na zdravé srdce

V ambulanciách všeobecných lekárov sa možno počas tohto týždňa zapojiť do Dní zdravého srdca 2011. V sieti približne 2300 ambulancií na Slovensku tak všeobecní lekári svojim pacientom vysvetľujú dôležitosť srdcovocievnej prevencie, zdravého stravovania a zdravého pohybu pre zachovanie zdravia.

"Každý pacient má svojho všeobecného lekára a tak uvedomenie si jednoduchej dostupnosti prevencie a informácií o správnej životospráve v ambulanciách praktikov je pre zdravie populácie veľmi významné," informoval koordinátor projektu Peter Lipták. Poukázal, že v edukačných kampaniach je veľmi dôležité, aby ľudia zistili, že absolvovanie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára v intervale jedenkrát za dva roky je poistkou zdravia.

Ochoreniam srdca a ciev podľahlo v minulom roku 28.541 Slovákov, čo je približne rovnako ako vlani. Kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú najmä dôsledkom fajčenia, vysokého krvného tlaku, vysokej hladiny cholesterolu, cukrovky, stresu a vysokej telesnej hmotnosti, tak zapríčinili viac ako polovicu zo všetkých, vyše 53.000 úmrtí. Slovensko sa úmrtnosťou na srdcovocievne ochorenia radí na jedno z najhorších miest v Európe.

Ľudia môžu riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia a výskytu cievnej mozgovej príhody zistiť pomocou sledovania faktorov, akými sú tlak krvi, hladina cholesterolu a glykémie, obvod pása a BMI. Ako prevenciu preto odborníci odporúčajú dodržiavať Kód zdravého srdca 0-30-5-120-80. Ten symbolizuje nefajčenie, 30 minút fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu nižšiu ako päť mmol/l a krvný tlak nižší ako 120/80 mmHg.

Chorobám obehovej sústavy možno predchádzať najmä pravidelným cvičením a zdravou stravou bohatou na vlákniny s nízkym obsahom soli a tukov, ako aj stravou bohatou na zeleninu a ovocie. Za najzávažnejší rizikový faktor srdcovocievnych ochorení sa považuje vysoký tlak krvi, ktorý súvisí najmä s nadmernou konzumáciou slaných jedál. Iba desať percent slovenskej populácie nemá žiadny rizikový faktor vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Viac o podujatí Dni zdravého srdca >>>

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: