Tlačová správa SSVPL SLS k úvodu očkovacej sezóny 2011-2012

Iba pred dvomi týždňami bola na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na najvyššej politickej úrovni jednohlasne prijatá Politická deklarácia o boji proti neprenosným ochoreniam. Stalo sa tak na veľmi významnom zasadnutí, kde bolo prítomných 34 hláv štátov (v porovnaní s 25 na summite o HIV v r. 2001). Plenárne zasadnutie bolo predĺžené na obidva dni, aby bol vytvorený priestor pre všetkých viac ako 120 členských štátov, ktoré chceli prehovoriť. Rusko a Austrália prisľúbili finančné prostriedky.

Deklarácia obsahuje nesporne veľmi zaujímavé záväzky politikov a jej napĺňanie je cestou k zlepšovaniu zdravia populácie uznanou svetovými politikmi na najvyššej úrovni. Prioritne sa dotýka boja s rakovinou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, ochoreniami dýchacích ciest a cukrovkou. Za SR sa zasadnutia OSN zúčastnili premiérka Iveta Radičová a štátny tajomník MZ SR Ján Porubský.

Jedným z nosných záväzkov, vyplývajúcich z tejto politickej deklarácie, je podpora špecifickej ochrany pred infekčnými preventabilnými ochoreniami očkovaním u pacientov s chronickými neprenosnými ochoreniami. Preto očakávame, že v tejto sezóne politici dodržia svoj ešte horúci záväzok a budú vo zvýšenej miere podporovať očkovaciu kampaň tak, aby sme v našej republike dosiahli potrebnú úroveň zaočkovanosti, ktorá je nevyhnutná pre účinnú ochranu našej populácie a predovšetkým sa to dotýka chronických pacientov s neprenosnými ochoreniami, nevynímajúc pacientov s obezitou a tiež ďalších chrípkou zvýšene ohrozených skupín ako sú tehotné ženy, detí a mládež a vyčlenené profesionálne skupiny zamestnancov.

MUDr. Peter Lipták, MUDr. Iveta Vaverková, prezidentka SSVPL SLS

V oficiálnych materiáloch pre médiá sú podrobné prezentácie členských štátov:

Deklarácia je k dispozícii vo všetkých 6 oficiálnych jazykoch OSN (http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.1) Slovenský preklad Politickej deklarácie OSN na najvyššej úrovni o neprenosných ochoreniach A/Res/66/2. Tento summit OSN bol významným míľnikom pre zabezpečenie celosvetových riešení epidémie neprenosných chorôb. Táto problematika je pre všeobecných lekárov nosnou náplňou práce a preto sa tejto problematike budeme dlhodobo venovať.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: