Nitriansky ÚDSZ upozorňuje na neetické konanie niektorých pohrebných služieb

Nitrianska pobočka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDSZ) upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na nekalé praktiky niektorých pohrebných služieb. Tie si podľa úradu nechávajú v niektorých prípadoch platiť za prevoz mŕtvych dvakrát. ÚDZS vo svojom vyhlásení upozorňuje, že takéto konanie je zo strany pohrebných služieb neetické. Firmy sa ho podľa úradu dopúšťajú pri prevoze tiel v prípadoch, ak lekár pri obhliadke mŕtveho nariadi pitvu. „Prepravu mŕtveho tela na pitvu na najbližšie súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko a späť zabezpečuje zmluvná pohrebná služba. Zmluvným pohrebným službám za prepravu mŕtveho tela z miesta úmrtia na pitvu a späť na miesto pohrebu, poskytuje úrad finančnú náhradu,“ upozorňuje ÚDZS. Prax je však často taká, že niektoré pohrebné služby žiadajú uhradiť náklady za prevoz tela na pitvu od úradu a neskôr aj od pozostalých. Podľa stanoviska ÚDZS na takéto dvojnásobné vyberanie poplatkov nie je dôvod. „Takéto konanie zmluvných pohrebných služieb Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou považuje za neetické a v rozpore s dobými mravmi,“ píše sa vo vyhlásení.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: