Svetová zdravotnícka organizácia upriamuje pozornosť na duševné zdravie

Investujte do duševného zdravia, zdôrazňuje sa v tohtoročnej téme pre Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra.

Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojej internetovej stránke, ľudské ani finančné prostriedky vyčlenené pre oblasť duševného zdravia nie sú dostatočné, najmä v chudobných krajinách. Vo väčšine krajín s nízkym alebo priemerným príjmom sa na riešenie problematiky súvisiacej s duševným zdravím prideľujú necelé dve percentá z celkového rozpočtu rezortu zdravotníctva.

Cieľom svetového dňa je upriamiť pozornosť populácie na otázky týkajúce sa problematiky duševného zdravia. Desiaty október je príležitosťou, aby si zdravá verejnosť uvedomila existenciu problémov ľudí trpiacich duševnými poruchami. Zároveň sa v ten deň spravidla viac a otvorenejšie hovorí o duševných ochoreniach a využíva sa aj na získavanie nových investícií pre služby i zariadenia pre chorých.

Telesné a duševné zdravie navzájom úzko súvisia. Rozhodne sa treba zaoberať problematikou duševného zdravia osôb postihnutých chronickými fyzickými chorobami, rovnako aj fyzickým zdravím ľudí v zariadeniach pre duševne chorých, uvádza WHO. Poruchy duševné, neurologické i v správaní postihujú ľudí prakticky vo všetkých krajinách a spôsobujú im nemalé utrpenie. Odborníci konštatujú, že ľudia s takými chorobami mávajú spravidla zvýšenú úmrtnosť a kvalita ich života nie je na dostatočnej úrovni. Počet duševných porúch sa zvyšuje v dôsledku civilizačných faktorov, teda aj zmeny spoločenského systému aj nárastom nárokov na flexibilitu a úspešnosť.

Na Slovensku sa v októbrových dňoch koná zbierka nazvaná Dni nezábudiek. Nezábudka je symbolom duševného zdravia. Zbierku organizuje Liga za duševné zdravie (LDZ), ktorá sa 12 rokov usiluje o šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. Liga za duševné zdravie na svojej webstránke konštatuje, že podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií sa výskyt nových duševných porúch zvyšuje ročne približne o 23 percent. Aj preto LDZ organizuje informačnú kampaň i zbierku Dni nezábudiek. Nárast počtu duševných porúch je výrazný, takmer každý desiaty Slovák trpí nejakou duševnou poruchou a podrobuje sa odbornej liečbe. Uviedli to predstavitelia LDZ 29. septembra tohto roku v Bratislave na stretnutí s novinármi.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: