Ambulancie RLP by mali po novom fungovať v stretávacom režime

Dvadsaťsedem ambulancií rýchlej lekárskej pomoci (RLP) by sa podľa ministerstva zdravotníctva malo transformovať na ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime. Tie by mali zabezpečovať poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom v stave ohrozenia života v režime rýchlej lekárskej pomoci s tým rozdielom, že pacient bude po ošetrení transportovaný do nemocnice ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci alebo ambulanciou dopravnej zdravotnej služby. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala platiť od apríla budúceho roku.

Právna norma tiež prináša nový typ poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nazývanej dopravná zdravotná služba. Tá bude zabezpečovať naliehavú prepravu pacienta do zdravotníckeho zariadenia respektíve zariadeniami na základe pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby bude zároveň počas transportu poskytovať pacientovi aj potrebnú zdravotnú starostlivosť. Novou právnou úpravou sa menia aj ustanovenia o výbere najvhodnejšieho žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Povolenia by sa mali po novom prerozdeľovať v elektronických aukciách. Legislatívny rámec okrem toho dopĺňa nové zdravotnícke povolanie zubný asistent vzhľadom na ukončenie experimentálneho overovania stredoškolského študijného odboru.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: