Drogy, aké sa predávali crazy shopoch, by sa mali dať zakázať rýchlejšie

Ministerstvo zdravotníctva chce v budúcnosti rýchlejšie reagovať na objavenie sa nových druhov drog na slovenskom trhu. Aj vzhľadom na problémy, ktoré boli pred niekoľkými mesiacmi s crazy-shopmi, v ktorých sa vzhľadom na legislatívnu dieru predávali ľahké drogy, ministerstvo vo februári 2012 plánuje novelizovať zákon o omamných a psychotropných látkach.

Zmena legislatívy by mala ministerstvu umožniť vydávať prostredníctvom vyhlášky zoznam tzv. karanténnych látok, s ktorými sa bude môcť narábať iba za vopred daných podmienok. V prípade, že sa látky, u ktorých bude podozrenie, že môžu mať psychotropné alebo omamné účinky, objavia na slovenskom trhu, ministerstvo bude môcť ich predaj či distribúciu obmedziť rýchlejšie, ako doteraz. Proces zaradenie látky do karanténneho zoznamu má byť o niekoľko mesiacov kratší ako zaradenie do zákonného zoznamu omamných a psychotropných látok.

Zoznam omamných a psychotropných látok sa aj naďalej bude vydávať prostredníctvom zákona. Ako poukázala šéfka liekovej politiky ministerstva Michaela Cesnaková, tento proces je zdĺhavý a trvá niekedy aj viac ako šesť mesiacov. Karanténny zoznam bude vďaka forme vyhlášky možné vydať aj do jedného mesiaca. Vysvetlila, že pokiaľ sa preukáže, že látka z karanténneho zoznamu patrí medzi omamné a psychotropné látky, zaradí sa do zákonného zoznamu. V prípade nedodržiavania podmienok narábania s karannténymi látkami, bude hroziť pokuta. V prípade látok zaradených v zákone bude hroziť tak, ako aj doteraz i väzenie.

Ministerstvo okrem toho v novele zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch plánuje navrhnúť, aby orgánmi štátneho dozoru nad karanténnymi látkami boli Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská obchodná inšpekcia. "Zámerom navrhovaných systémových opatrení je posilniť ich právomoci tak, aby mohli svojou kontrolnou činnosťou účinne zabrániť šíreniu a predaju výrobkov obsahujúcich látky, u ktorých je vážne podozrenie, že majú vlastnosti omamných a psychotropných látok a ktoré vzhľadom na svoje účinky môžu byť návykové alebo môžu ovplyvňovať stav ľudskej psychiky," uzavrela Cesnaková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: